Monthly Archives: Juliol de 2009

Participació dels estudiants a l’AQU

 L’Espai europeu d’educació superior (EEES) reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i preveu la seva participació en l’organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d’altres institucions d’educació superior. El Comunicat de Berlín i el Comunicat de Bergen recullen explícitament la necessitat de promoure la participació dels estudiants; d’altra banda, tant la LUC com la LOU incorporen articles en aquest sentit. En aquest context, AQU Catalunya impulsa accions que tenen com objectiu implicar els estudiants en processos d’avaluació i en la formació universitària:

  • Nomenament d’un grup d’experts amb l’encàrrec de dissenyar cursos adreçats a estudiants que tractin les vies de participació dels alumnes en els processos d’avaluació i en el disseny de nous plans d’estudis.
  • Incorporació d’estudiants als comitès externs d’avaluació de titulacions i de serveis bibliotecaris. Aquests estudiants hauran assistit prèviament als cursos de formació i format part de ple dret dels Comitès Externs d’Avaluació (CAE). Fins al moment els 10 CAE que han participat al procés d’avaluació de serveis bibliotecaris i els 4 CAE que han treballat en avaluacions de titulacions han comptat amb presencia d’estudiants.
  • Creació d’una comissió assessora de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat formada per estudiants de les universitats catalanes.
  • Presentació i difusió del projecte de participació dels estudiants a nivell internacional. Les accions dutes a terme per AQU Catalunya des de 2004 fins al moment actual es troben explicades detalladament a l’article Student involvement in quality assurance agency processes: the Catalan experience.

AQU