Daily Archives: 12 Setembre 2011

La CRUE alerta sobre el risc de retallar un 10% els pressupostos

 La reducció d’un 10% dels pressupostos universitaris (300 milions d’euros) ha mobilitzat a la Conferencia de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE), que ja han avisat sobre els problemes que aquesta disminució causarà a les universitats. Dificultats per implementar el Pla Bolonya, riscs per pagar els sous als treballadors i proveïdors així com la pèrdua de posicions als rànquings internacionals.

Entre les comunitats autònomes que més han notat i notaran el descens de la partida destinada a universitats es troben el País Valencià i Catalunya. Un 20% i un 16% menys destinat a universitats, respectivament, en els campus situats en aquestes comunitats. El descens ja s’està fent notar a les posicions que aquests campus ocupen en els rànquings mundials. En el cas de la Universitat de Barcelona (UB), com anunciàvem la setmana passada, la pèrdua de posicions ha estat notable i la UB ha passat a ocupar la posició 176 (30 punts per sota de la posició que ocupava l’any 2010).

El president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i Rector de la UB, Dídac Ramírez, ha declarat que les retallades han arribat ja a un punt difícil d’assumir per les universitats catalanes, que es veuen pràcticament incapaces de fer front als pagaments alhora que mantenen la qualitat dels serveis. “Nosaltres ens fem càrrec de la situació de crisi generalitzada que viu el país i estem prenent mesures de racionalització de la despesa, però també passa que tot té un límit que, si se sobrepassa, suposaria deixar d’oferir serveis que abans sí oferíem i un empitjorament de la qualitat. Aquest límit està a punt de sobrepassar-se”.

La CRUE també ha destacat altres conseqüències de la crisi econòmica que afectaran a les universitats. Els previsibles endeutaments a curt termini de moltes universitats han estat un dels temes que més han criticat els rectors. Segons la CRUE, si les universitats són garants de la sortida de la crisi, en tant que formen a ciutadans en el coneixement i són motors d’innovació, no poden patir un descens de la seva partida pressupostària tan significatiu. En aquest sentit, el president de la CRUE, Federico Gutiérrez-Solana, afirma: “les universitats han patit unes retallades de 300 milions d’euros i això significa que tenen menys capacitat d’inversió i de manteniment de la qualitat. Suposa una aturada, una situació que una societat no ha de permetre’s”.

Per altra banda, les transferències pressupostàries també generen inquietuds als rectors i a les rectores. La CRUE ha criticat que les transferències pressupostàries, que ja s’han portat a terme o que ho faran en poc temps, poden suposar una reducció de les funcions de les universitats.

Els estudiants no resten al marge de la greu situació de crisi i enguany comprovaran l’encariment de les seves matrícules, especialment si volen cursar un grau a Catalunya. La Conferència General de Política Universitària (CGPU) ha fixat l’augment de les taxes amb un interval que oscil·la entre el 3,6% i el 7,6%. En el cas de la UB, la universitat ja ha decidit que optarà per aplicar el 7,6% d’augment de les taxes.

Més informació a:

Los rectores temen que el recorte del 10% lastre el futuro de la universidadDeia

La universidad no tiene para pagarLa Razón