Daily Archives: 19 Setembre 2011

Nova subvenció per a Associacions Juvenils i a Federacions i Confederacions d’estudiants

El Ministeri d’Educació convoca una nova subvenció per a associacions juvenils i federacions i confederacions d’estudiants.

Per tal de dotar a les associacions, federacions i confederacions de més ajuts a l’hora d’afrontar activitats de participació i representació en l’àmbit nacional o internacional; per promoure activitats formatives, científiques i culturals dins de l’àmbit universitari, i per promoure els programes de comunicació a la comunitat estudiantil en l’àmbit de l’adaptació dels estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

El Ministeri d’Educació dedicarà 300.000,00 euros dels Pressupostos Generals de l’Estat a aquesta convocatòria i la quantitat màxima que pot demanar una associació, federació o confederació a la seva sol·licitud és d’un 10% del import total a subvencionar.

Tota la informació a:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11673.pdf

Augmenta el cost d’estudiar a les públiques, es redueix el preu de les privades

Les universitats públiques han augmentat el cost de les matrícules per adaptar-se al moment de crisi actual alhora que les privades han rebaixat el seu cost per garantir l’ingrés d’alumnes. Aquestes són les conclusions a les què ha arribat la Federació d’Usuaris Consumidors Independents de la Comunitat (FUCI) després de fer un estudi sobre les universitats de la seva comunitat autònoma (Madrid).

En paraules del president de la Federació, Gustavo Samayoa, l’augment del cost de la matrícula és fruit de “l’exagerada pujada de les taxes en una època de crisis econòmica”. “Mentre, les privades han vist que la millor manera de no perdre alumnes és reduir el cost dels seus ensenyaments”.

L’estudi publicat per FUCI dóna a conèixer que estudiar a una universitat pública madrilenya costa, de mitjana, 900 euros, un 5’8% més que el curs passat, mentre que estudiar a una privada madrilenya costa, de mitjana, 6.950 euros, un 4’8% menys. Aquesta situació no és dóna exclusivament a la comunitat autònoma de Madrid, sinó que es troba arreu de l’Estat.

Més informació a:

Estudi de FUCI sobre el cost d’estudiar a una universitat pública o privada a MadridLa Vanguardia