Daily Archives: 21 Setembre 2011

T’interessa fer carrera professional al Banc Mundial?

La Universitat de Barcelona (UB) i el Banc Mundial (World Bank – WB) organitzen una presentació sobre les diferents pràctiques, intercanvis i càrrecs associats que es poden fer a través dels diferents programes del Banc Mundial. Actualment, el Banc Mundial és l’organització mundial que destina més diners a l’educació, una de les principals entitats que lluiten contra la corrupció governamental i una de les principals fonts de finançament extern que col·laboren en la investigació sobre el SIDA/VHI.

El WB treballa en múltiples camps a nivell mundial que van des del financer fins al social, educatiu i antropològic, passant pel biològic i el sanitari, així com molts altres àmbits que poden resultar molt interessants pels joves. És per això que ofereix programes de pràctiques consistents en estades a l’estranger (d’entre tres setmanes i tres mesos) i també càrrecs per a ser professionals associats del WB, tant juniors (fins als 28 anys) com joves (màxim 32 anys) a estudiants universitaris ja llicenciats (en cas de pràctiques a l’estranger el requisit és comptar amb una llicenciatura, en cas de càrrecs associats els requisits són llicenciatura i, a ser possible, màster).

Si t’interessa el desenvolupament mundial, vols potenciar els teus coneixements d’un camp específic del coneixement i aprendre idiomes i/o vols treballar en organitzacions de primer nivell internacional i de reconegut prestigi no dubtis en assistir a la presentació de les diferents pràctiques, intercanvis i càrrecs associats del WB que serà a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa el dilluns 26 de setembre a les 09.30 hores a càrrec de Helen Díaz Page, Directora del Programa de recerca de talents del WB.

Dades:

Helen Díaz – Directora del Programa de recerca de talents del WB
Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa
Dia 26 de setembre
Hora: 9,30 h

Més informació a:

Presentació del WB i futur professional dels estudiants de la UB

Pagar als professors associats; un repte per a les universitats catalanes

144 milions d’euros, un 16% del pressupost, és el que s’ha retallat a les universitats catalanes enguany. Els deutes que arrossega la Generalitat de Catalunya l’han obligada a retallar despeses i els pressupostos de les universitats ho han notat. Les matrícules dels estudiants i la tresoreria estalviada per les universitats els hi permetran continuar pagant els sous de docents associats fins desembre.

Els professors associats de les universitats, que es contracten anualment, ja fa mesos que pateixen retards a l’hora de cobrar i, alhora, han vist com aquest curs es reduïen les seves hores de docència i, per tant, de sou. La Generalitat avisa que fins a 31 de desembre el màxim inconvenient seran els pagaments fraccionats, però a partir del 2012 la seva situació empitjorarà molt probablement.

A la Universitat de Barcelona (UB) treballen 1.917 associats, 105 més que el curs passat, però enguany treballen menys hores. La UB, com la resta d’universitats catalanes, ja està treballant per tal que la situació de crisi no afecti encara més a aquestes figures docents i els seus sous, malgrat la seva reducció, es mantinguin.

Més informació a:

La transferencia para pagar las nóminas de los profesores de las universidades se puede retrasarLa Vanguardia