Daily Archives: 27 Setembre 2011

Coello afirma que el model nord-americà és l’idoni

D’entre els quatre models universitaris dels què avui parla Joaquím Coello, membre del Consell Social de la UB nomenat per l’anterior Govern de la Generalitat, destaca el model nord-americà, basat en una concepció de la universitat similar a la d’una empresa de la què s’espera flexibilitat en la resposta i eficiència en el resultat.

 

Coello planteja que hi ha quatre models d’universitat i posa exemples d’on aquests tenen els seus màxims exponents. “A la pràctica, però sí és cert que el model d’universitat com a comunitat d’escolars i acadèmics respon al model de les universitats públiques del sud d’Europa, les universitats com a instruments del poder polític responen al model alemany. El model de la universitat com a democràcia autosostinguda s’aproxima al model nòrdic i, finalment, el model de la universitat com a empresa en un món competitiu amb objectius concrets i amb l’eficiència com a màxim paradigma respon al model dels EUA i en certa mesura del Regne Unit.”, són paraules del membre del Consell Social a l’edició impresa de El Punt d’avui.

El discurs de Coello a l’article profunditza en la descripció del funcionament universitari i dóna indicadors que porten a pensar que les universitats catalanes han de tendir al darrer dels models: el nord-americà.

Més informació a:

La Reforma UniversitàriaEl Punt