Daily Archives: 3 Octubre 2011

Vaga general d’universitats?

La crítica situació econòmica de les universitats, que continuarà empitjorant gràcies a la reducció pressupostària del 2012, ha portat als treballadors de la UAB a convocar una assemblea general amb els comitès d’empresa de les altres universitats públiques catalanes per decidir si fer una vaga general d’universitats.

L’assemblea general tindrà lloc el dia 8 d’octubre i servirà perquè els treballadors de les diferents universitats públiques decideixin exercir o no el dret a vaga de manera conjunta com a forma de protesta envers les retallades en docents (50% de reducció de plantilla de professors adjunts tan sols en el cas de la UAB, retallades menys exagerades numèricament en el cas de la UB i de la UPC).

Ja fa mesos que alguns sectors d’estudiants i professors s’estan organitzant en una nova plataforma en defensa de la universitat pública anomenada PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública) i són precisament alguns dels docents que la integren els qui estan promovent l’assemblea general on es debatrà sobre l’exercici del dret a vaga.

Més informació a:

La UAB planteja acomiadar al 50% dels professors associatsEl País