Daily Archives: 10 Octubre 2011

La gestió privada no és funcional

Ni als Estats Units ni a Catalunya ni a Espanya. Les universitats privades no tirarien endavant sense les subvencions públiques que reben i la seva producció científica, un 3,5% sobre el total en el cas d’Espanya, és marginal.

Un article publicat a Público posa en evidència que la gestió privada de les universitats no és rendible ni per les mateixes universitats ni per l’Estat. Mentre les universitats públiques arrosseguen deutes més que considerables, les privades es veuen beneficiades amb subvencions públiques malgrat que tan sols acullen un 12,2% dels estudiants universitaris.

Edifici i instal·lacions de la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull

Des de 1991 s’han obert 28 universitats privades a l’Estat, 12 de les quals pertanyen a entitats de l’Església catòlica. Del 1998 al 2008 s’han matriculat un 6% menys d’estudiants a les universitats públiques i un 9% més a les privades. El director de la cátedra UNESCO de la Universitat Politècnica de Madrid, Francisco Michavila, afirma que aquest augment representa a aquells estudiants de perfil baix, que gràcies a la privada han trobat un forat a partir del què inserir-se a la universitat.

 

Més informació a:

La gestió privada no és una alternativa per a la UniversitatPúblico