Daily Archives: 13 Octubre 2011

Repetidors i persones amb una renta més alta pagaran més?

L’encariment de les taxes universitàries ha augmentat notablement aquest any. De fet, ha augmentat tant com permetien els estàndards del Ministeri d’Educació ja que, en el cas de la UB, les taxes s’han encarit fins al màxim permès. Tanmateix, això no sembla suficient al president del Consell Social de la UB, Joaquím Coello, qui va aprofitar l’acte d’inauguració de curs per exposar una nova iniciativa: apujar 500 euros de la matrícula als estudiants repetidors i/o amb rentes familiars més altes. 

 

Imatge d'arxiu del Paranimf de la Ub on va tenir lloc l'Acte Inagurual

L’acte d’inauguració de curs no va servir únicament per repartir medalles, exposar les bondats de la UB i gaudir d’una lliçó inaugural sobre els artesans i la Història de l’Art; va servir també com escenari al president del Consell Social per exposar i justificar que el dèficit històric de la UB es pot superar gràcies a l’encariment de les matrícules de repetidors i persones amb rentes pròpies o familiars altes.

Enfront d’aquesta exposició, el Rector Dídac Ramírez va rebatre que l’encariment de les matrícules ja havia estat molt elevat enguany i que apujar encara més el preu segons els criteris proposats per Coello comportaria una discriminació. Amb tot, el Rector no va oferir noves sortides econòmiques que ajudessin a reduir el dèficit històric ja que la UB ja practica les altres dues opcions conegudes: la reducció de la despesa i les vies de recaptació extraordinària.

Malgrat la negativa del Rector, la proposta de Coello esdevé un avís del que el president del Consell Social voldria per la UB i dóna pistes sobre noves pressions econòmiques als estudiants, una de les fonts de finançament universitàries més importants per les empreses i els agents socials vinculats a la UB.

Més informació a:

La UB planteja que repetidors i rics paguin mésABC

Memòria de la UB, any acadèmic en xifres – Part audiovisual de l’Acte Inaugural de la UB 2011Serveis Audiovisuals de la UB