Daily Archives: 24 Octubre 2011

Com aprenem?

Un article del catedràtic de Psicobiologia a l’Institut de Neurociència de la UAB, Ignacio Morgado, publicat avui a La Vanguardia reflexiona sobre com aprenem i com ensenyem per ajudar a aprendre. Les estructures mentals, més o menys flexibles, són la clau de la qüestió. 

 

Aprendre a partir de tasques de repetició o aspirar a dominar un tema a partir de dues classes setmanals. Segons el catedràtic, les tasques de repetició i les connexions neuronals són els elements bàsics i interrelacionats claus per aprendre bé.

Per un costat, les tasques repetitives permeten fixar vincles neuronals rígids, fonamentals per després poder anar incorporant altres coneixements de la millor manera, és a dir, amb una bona base.

Per l’altre costat, les possibilitats d’establir connexions neuronals de qualitat no són infinites. Durant la infantesa és el millor moment per fer-ho, ja que el cervell i, més concretament, les estructures prefrontals, són més dúctils i poden fer relacions que, amb posterioritat, ja no tindran opcions de fer. Un exemple pràctic d’això són les llengües; durant els primers anys de vida, els infants poden emmagatzemar moltes representacions fonètiques i, gràcies a elles, generar connexions neuronals de qualitat.

El catedràtic Morgado també parla sobre les connexions neuronals flexibles, que no es generen igual que les rígides i són les que permeten relacionar més profundament i tenen lligams amb la semàntica. Aquestes connexions no són fruit de la pràctica, són fruit del treball d’anàlisi i d’elaboració de relacions.

Exposades les capacitats dels subjectes, Morgado passa a qüestionar el sistema d’ensenyament, una vegada feta una defensa de la llibertat de càtedra, tracta d’exposar que el professorat s’ha de dedicar a ensenyar a aprendre i a aprendre a ensenyar, ja que aquesta és la millor via perquè l’estudiant tingui connexions neuronals de tot tipus. Tanmateix, cal saber entendre les paraules de Morgado que, de la mateixa manera que exposa la millor via d’aprenentatge, també diu que el professorat pot ensenyar a aprendre des de diferents pràctiques. En resum, no calen uns models d’ensenyament homogenis, cal una comprensió unívoca del que s’ha d’aconseguir ensenyant per tal de millorar les connexions neuronals i els centres de formació.

Més informació a:

Claus científiques per a una formació de qualitat – La Vanguardia