Daily Archives: 2 Novembre 2011

Més ponts entre empreses i universitats

Les XIX Jornades d’Investigació de les Universitats Espanyoles han servit perquè investigadors d’arreu de l’Estat repensin com els avenços fets a les universitats es poden transferir a les empreses per aconseguir un augment de llocs de treball.

 

La proposta de revisar el model econòmic per tal d’incorporar, com un element central, el coneixement universitari no és nova; fa anys que ronda a la universitat i darrerament s’ha utilitzat com a justificació per aplicar canvis majors a la universitat com, per exemple, els que s’aixopluguen sota el nom de Bolonya.

Tanmateix, que la idea ja s’hagi treballat amb anterioritat no vol dir que hagi perdut sentit debatre sobre com, potser des d’un altre punt de vista, és possible que la transferència comporti llocs de treball.Sobre això i altres temes lligats a la investigació han estat parlant a les XIX Jornades d’Investigació de les Universitats Espanyoles.

 

Més informació a:

La creació de treball, el gran “repte” de les universitats – Sur