Daily Archives: 7 Novembre 2011

Sigues lingüísticament sostenible

La campanya “Sigues lingüísticament sostenible”, iniciada l’any 2006 arran d’unes jornades de reflexió lingüístiques interuniversitàries, continua enguany amb l’estrena d’un vídeo explicatiu i algun concurs a les vuit universitats públiques de Catalunya. El vídeo recorda el decàleg per ser lingüísticament sostenible aprovat l’any internacional de les llengües (2008).

Sigues Lingüísticament Sostenible

Entre els punts que destaca el catàleg es troben el respecte per totes les llengües, l’augment de tot tipus de possibilitats quan una persona es decideix a conèixer un nou idioma i la llibertat en la tria lingüística de cadascú. Els deu punts del catàleg busquen trencar tòpics sobre els idiomes i fomentar el respecte dels parlants tant cap a la seva llengua primera com cap a llengües diferents, apreses o conegudes amb posterioritat.

Respecta-les totes

La UB té uns Serveis Lingüístics que participen de la Dinamització Lingüística Universitària, un punt de trobada entre les vuit universitats públiques catalanes, responsable d’elaborar el catàleg i es dedica a vetllar pel compliment de la Política Lingüística Universitària, a obtenir dades sobre coneixement i usos lingüístiques, a organitzar activitats de promoció del català, a difondre recursos lingüístics, a realitzar activitats d’acollida i intercanvi lingüístic i cultural i, finalment, a gestionar la diversitat lingüística a les universitats.

Els Serveis Lingüístics de la UB porten a terme totes aquestes tasques de dinamització que també realitzen els serveis lingüístics d’altres universitats, alhora que ofereixen molts altres recursos. Si busques traductors o que et revisin textos importants pots consultar la seva web.

Més informació a:

Exposició de l’any 2008 – UB

Decàleg – UB