Daily Archives: 15 Novembre 2011

4a enquesta d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

S’han publicat els resultats de la 4a enquesta d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes realitzada per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Els resultats mostren el nombre de llicenciats inserits al mercat laboral, les vies per les què hi han arribat i els tipus de contractes, entre moltes altres dades.

Accés primera feina

Feina actual

Per consultar totes les dades podeu anar a aquest enllaç.