Daily Archives: 16 Novembre 2011

Noves retallades als màsters universitaris

El diari ARA publica avui una noticia basada en un text elaborat i signat per totes les universitats catalanes on es planteja una nova retallada en els nombrosos màsters que aquestes ofereixen. Criteris com un mínim de 20 estudiants, la relació entre el nombre d’estudiants matriculats i el nombre d’aprovats i la dedicació del professorat a l’àrea d’investigació que imparteixen al màster (més d’un 50% del seu temps) seran claus per decidir, en un període de tres anys, si el màster continua o s’elimina. Un afegitó d’últim moment: aquest és el primer any d’avaluació.

 

Només els màsters amb més de 20 estudiants podran continuar oferint-se. El Govern i les universitats catalanes han fixat en aquest número el límit i, a partir de l’any vinent, els màsters que comptin amb menys estudiants ja es podran donar per desapareguts. Per altra banda, un 80% dels estudiants amb dedicació a temps complert hauran d’aprovar el curs o cursos del màster, enfront el 40% dels que treballen a temps parcial.

Pel que fa al professorat, serà necessari que un 50% del seu temps el dediqui a la investigació i, especialment, a la publicació de la mateixa. En cas contrari, aquest indicador també jugarà en contra de la supervivència del màster.

En principi, segons el document citat per l’ARA, les universitats catalanes han establert aquests tres criteris i una avaluació de tres anys per valorar la continuïtat dels màsters. Tanmateix, si algun dels tres criteris resultés exageradament negatiu amb tan sols un any ja es podria procedir a l’eliminació del màster.

Les universitats, que aquest any han vist retallada la seva oferta de màsters en un 7% i s’esperen més retallades per l’any vinent, han aprofitat el document per avançar criteris d’eliminació i salvaguardar els màsters considerats estratègics: aquells amb una alta demanda d’ocupació en el seu sector, amb gran presència d’estudiants internacionals o correspondència entre l’especialització del màster i la de la universitat. Aquests, però, no seran mai més d’un 5% del total de cada universitat (mínim dos) i estaran repartits proporcionalment entre els centres.

A l’espera que el citat document per l’ARA es faci públic a la comunitat universitària, en concret, i a la societat, en general, cap membre del govern català ha fet encara declaracions al respecte.

Més informació a:

Els màsters amb menys de 20 alumnes tancaran en tres anys – ARA