Daily Archives: 18 Novembre 2011

Entrevista a l’AJEC-UB. “La universitat ha de ser governada per la comunitat universitària sota criteris acadèmics, hem de posar fre a l’entrada de criteris empresarials en la gestió”

L’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) és un sindicat que es defineix com progressista i plural i va ser fundat l’any 1983. Té presència a centres d’educació secundària, graus de formació professional i a les universitats catalanes. A les darreres eleccions de la UB al claustre va aconseguir un 11% dels vots i té presència a la majoria de facultats de la universitat.

Ens respon les preguntes Carlos Fernández, estudiant de tercer any de Dret i reponsable de l’AJEC-UB.

1. Des de moviments socials com el 15O es demana un aixecament mundial per aconseguir una veritable democràcia. Molts estudiants estan participant d’aquestes mobilitzacions externes a la UB. Quin és el paper que creieu que ha de jugar l’AJEC amb aquests estudiants?

Hem d’enfortir les nostres federacions i els grups de treball de campus, crear nous espais de treball en l’àmbit de les facultats així com obrir-nos més a la influència de les assemblees. Treballar en espais unitaris, tot procurant que es perdi la por a les associacions per tal d’aconseguir que el moviment estudiantil s’organitzi d’una manera efectiva. Recolzem moviments com el 15M, on hem participat el més activament possible.

El 15M ha calat en la gent ja que toca temes candents i extremadament actuals en tots els àmbits de la societat, no només l’educació. A això hem d’afegir el moment de crisi i polítiques neoliberals que ens envolten, que fan que la gent hagi dit prou.

2. Com us expliqueu que moviments com el de plaça Catalunya hagin aglutinat un gran nombre de joves mentre que les associacions estudiantils universitàries esteu en un moment més aviat fluix pel que fa a nombre de militants?

El moviment estudiantil no sempre té la rellevància que deuria, tot marcat pel moment social al que es troba immers, però crec que aquest és un moment molt important en la defensa dels nostres drets i els sindicats trobarem els mecanismes per tornar a fer creure en nosaltres als estudiants ja que, d’altra banda, sense la seva participació no tindríem sentit. A tot això s’ha d’afegir que els períodes amb moltes mobilitzacions seguides, encara que atreuen gent per l’activitat generada, també desgasten molt. Ara hi ha ambient de lluita i ho hem d’aprofitar.

3. Des del curs passat s’està generant un moviment de trobada entre professorat, personal d’administració i serveis i estudiants anomenat Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP). Quin paper jugueu aquí vosaltres com AJEC-UB? Participeu de la PUDUP o resteu al marge? Per què?

Participem com AJEC, intentem anar en la línia conjunta que es marca, ja que la creiem molt adequada a la situació. Tot i així, ens agradaria que les organitzacions com a tal poguéssim tenir un rol més actiu, no només les persones a títol individual. A vegades ens hem sentit exclosos, però creiem que ara mateix l’objectiu és més important que tot això.

4. Des de la PUDUP s’està impulsant una vaga general d’universitats de PDI (personal docent i investigador) i PAS (personal d’administració i serveis) pel 17 de novembre. Compartiu les seves reivindicacions?

Plenament. AJEC portarem la vaga general d’universitats arreu de Catalunya i també l’hem feta extensiva a secundària.  Entenem la vaga no com el final d’una reivindicació, sinó com l’inici d’un període de mobilitzacions que ens han de portar a un model d’universitat pública i de qualitat, no excloent ni elitista. La participació massiva de la comunitat universitària és crucial a l’hora de guanyar un major pes en les les reivindicacions que es duen a terme.

5. Creieu que en el moment actual és escaient una mobilització de PDI, PAS i estudiants o penseu que hi ha altres vies que no s’estan potenciant i són més interessants pels estudiants de la UB?

Creiem molt en la via institucional, amb una bona i forta representació a les institucions es podrien assolir grans objectius. Ara bé, és evident que els estudiants, encara que són la part més nombrosa de la comunitat universitària, estan molt infrarepresentats en aquestes.

Però ara mateix, en un escenari tan complicat, la prioritat és la unitat entre estudiants, PDI i PAS, i com a mesures de xoc la mobilització i la vaga són el més efectiu i rellevant.

6. Enguany les taxes dels estudis de la UB han augment més que mai (7% aproximadament) i s’han situat al límit màxim permès pel Ministeri d’Educació. Vosaltres critiqueu l’augment de les taxes com a mesura per pal·liar el dèficit de la UB. Així doncs, quina és la vostra proposta de finançament universitari per la UB en la situació actual?

Hi ha un missatge de la dreta que, a força de repetir, a calat en la gent: “la universitat és una despesa que ens surt massa cara.” Nosaltres pensem que l’educació no és una despesa, sinó una inversió, i que el pressupost que se li adreça és irrisori en comparació amb el que aquesta reverteix a la societat. A més estudiar és un dret de tot ciutadà, sigui al nivell que sigui, per tant aquests augments de taxes són inacceptables en el model d’universitat que desitgem.

Cartell en contra de l'eliminació de la segona convocatòria

7. Aquest curs hi ha estudiants que tenen, per algunes assignatures, dues convocatòries i altres que en tenen només una. L’AJEC-UB està en contra de l’eliminació de la segona convocatòria? Quines accions teniu pensades per evitar que s’apliqui per complet? Com ho difondreu entre els estudiants?

Estem totalment en contra de la supressió de la segona convocatòria, ja que a més no es tenen en compte certs criteris econòmics i acadèmics. Hem defensat la segona convocatòria als òrgans adients junt amb AEP i l’iniciativa de les assemblees que portaven molt de temps amb això.

8. Darrerament un nou concepte està servint per tirar endavant canvis en l’organització i presa de decisions de la UB i d’altres universitats. Es tracta de la governança. Què penseu vosaltres de la governança? Com afecta aquesta als estudiants i a quins diferents nivells (òrgans de govern, decisions sobre plans d’estudis, etc.)?

Hem de vigilar atentament els canvis que es volen introduir en aquesta matèria. Sectors empresarials, així com la Generalitat volen convertir les universitats en una empresa, que segueixi purament criteris de mercat. Es busca una privatització de l’educació. La universitat ha de ser governada per la comunitat universitària sota criteris acadèmics, hem de posar fre a l’entrada de criteris empresarials en la gestió.

9. A l’abril del 2012 tindran lloc les eleccions d’estudiants a la UB. Ja sabeu quins seran els punts que tractareu a la vostra campanya? I com els argumentareu i difondreu? En què us diferenciareu d’altres associacions d’estudiants que també defensen aquests punts? I, sobretot, perquè si compartiu reivindicacions no feu propostes conjuntes?

Defensarem més que mai els drets dels estudiants, hem de tenir més pes a les institucions i als òrgans on realment es prenen les decisions. Difondrem les nostres propostes amb passa-classes a les facultats i via xarxes socials entre d’altres. Tenim en ment proposar a altres associacions propostes conjuntes, per tal de crear un front comú, per la que ens ve a sobre.