Daily Archives: 22 Novembre 2011

Ja es poden demanar les Beques d’Equitat

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 21de novembre les bases de les Beques d’Equitat i les Beques d’Excel·lència Acadèmica.

 

Les Beques d’Equitat tenen per objectiu finançar el 50% de l’import dels crèdits matricul·lats per primera vegada en estudis adreçats a l’obtenció d’un títol de grau o d’estudis no adaptats a l’EEES. Es destinen 1.100.000 euros a aquesta convocatòria.

Les Beques d’Excel·lència Acadèmica són ajuts per la mobilitat internacional, per una estada no superior a sis mesos, per a estudiants que demostrin un rendiment acadèmic excel·lent. Es destinen 300.000 euros a aquesta convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és:

– Beques d’Equitat: 21 de novembre al 31 de març de 2012.

– Beques d’Excel·lència Acadèmica: 21 de novembre al 29 de febrer de 2012.

Neix una nova figura de representació estudiantil a la UB

Neix una nova figura de representació estudiantil a la UB: els representants del grup classe. Solucionar conflictes amb els professors, interlocutar amb els òrgans de govern de la facultat, unir als estudiants d’un mateix grup, acompanyar als estudiants de primer i segon curs que comencen els seus estudis i generar relleus pels altres òrgans amb participació estudiantil de la Facultat i de la UB. Els estudiants protagonistes d’aquesta experiència única a la UB seran els de Belles Arts que, de la mà del grup de representants estudiantils dels òrgans de govern de la Facultat (Bones Arts) i de la seva proposta de representants de grup, començaran a organitzar-se grup per grup, classe a classe. El tret de sortida: eleccions aquesta mateixa setmana.

La nova figura de representació funciona únicament a nivell de Facultat. Així ho estableix la Normativa Reguladora d’aquesta figura en el seu preàmbul i exposa els motius pels què s’ha creat aquest nou canal de comunicació. En ser una experiència nova a la UB, els estudiants que s’han encarregat de la proposta (Bones Arts) s’han basat en referents com l’Estatuto del Estudiante, l’Estatut de la UB i Reglaments de Delegacions estudiantils de universitats com la d’Alacant o la de València. Aquests darrers reglaments els van poder conèixer de la mà de representants estudiantils d’altres universitats quan un grup d’estudiants de Belles Arts va assistir al “II Encuentro Sectorial de  Representatntes de Estudiantes Bellas Artes de les universitats de l’estat espanyol” a València.

La Normativa Reguladora dels representants de grup estableix un lligam orgànic entre aquests estudiants i la Delegació de Belles Arts (que reuneix a tots els representants estudiantils ja siguin de la Facultat o de la UB), també el nombre de representants per grup (un de titular i dos de suplents) i, el més fonamental, delimita drets i deures dels representants de grups entre els que destaquen drets com no patir perjudici acadèmic pel fet d’exercir una representació i deures com mantenir informats als seus companys i companyes sobre tot allò rellevant que passa a la Facultat.

Entre els dies 21 i 27 se celebren les eleccions de representants estudiantils a la Facultat de Belles Arts. Els diferents grups classe exerciran el seu dret a vot en diferents franges horàries, per facilitar les votacions, i posteriorment podran començar a aplicar el nou sistema de representants. Caldrà esperar que passi un temps per poder valorar la utilitat de la nova figura i veure si, en un futur no molt llunyà, pot resultar funcional estendre-la a totes les facultats de la UB.