Daily Archives: 24 Novembre 2011

Fins al 30 de novembre es poden demanar subvencions per activitats

Enguany han canviat les bases de les dues subvencions que es poden demanar al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística.

 

Abans existien dues subvencions. Per una banda, la d’infraestructures, que es demanava una vegada a l’any. Per altra banda, la d’activitats, que tenia diferents terminis i es podia presentar vàries vegades al llarg de l’any, és a dir, es podia presentar per diferents activitats i sense límits de temps.

Aquest any la subvenció d’infraestructures ha passat a dir-se subvenció per projectes de participació estudiantil i engloba tant activitats destinades a la participació, com activitats culturals com tot allò que abans quedava recollit a infraestructures. La partida pressupostària que s’hi destina és de 20.000 euros i el termini per presentar-s’hi va acabar el quatre de novembre.

Per altra banda, la subvenció per activitats estudiantils funciona una mica diferent. El termini està obert des de l’u de setembre al 31de maig i, una vegada per trimestre, la Comissió d’Afers Acadèmics (CAE) es reuneix per resoldre les convocatòries.

A continuació un quadre explicatiu:

La Generalitat duplica el cost d’estudiar a la universitat el curs 2012-2013

La Generalitat torna a apujar les taxes universitàries fins un 7% per segon any consecutiu. El preu dels crèdits es dispara per fer front al dèficit que arrossega l’Administració Pública i es recolza en que els estudiants només paguen vora un 14% del preu real dels estudis.

 

Gràfic de El Periòdico sobre els preus dels crèdits a les diferents CCAA

El Ministeri d’Educació ha autoritzat l’augment de les taxes del curs vinent proposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. El 2012-2013 els estudiants tornaran a notar com es desinflen les seves butxaques quan els hi toqui pagar un 7% més. Els crèdits es pagaran un 14’6% més cars que el curs 2010-2011i Catalunya esdevindrà la comunitat autònoma on més car resultarà estudiar.

Els preus dels crèdits a Catalunya ja dupliquen els que es paguen a altres punts de l’Estat per realitzar estudis amb un elevat grau d’experimentalitat i, amb aquest nou augment de les taxes, la distància es pronunciarà i deixarà escurades a les famílies catalanes amb fills a la universitat.

La pujada de taxes la fixa el Ministeri d’Educació a partir de la proposta d’una forquilla de preus i, a partir d’aquesta forquilla de preus, els governs autonòmics decideixen quan aplicaran. Posteriorment, a tot això se suma la pujada de taxes que apliquen cadascuna de les universitats.

Més informació a:

Catalunya paga les matrícules més cares – El Periódico

Les taxes universitàries pujaran el màxim legal – La Vanguardia