Daily Archives: 30 Novembre 2011

Trobada del CeuCat, plataforma de consells i delegacions estudiantils

Aquest cap de setmana s’han celebrat les primeres jornades del CeuCat, una trobada de representants de delegacions i consells d’estudiants on s’ha debatut sobre la governança, els drets i deures estudiantils, el posicionament estratègic del CeuCat a l’hora d’esdevenir l’interlocutor amb les Administracions i els estudiants a temps parcial.

 

Al CeuCat van assistir diferents representants dels òrgans estudiantils de representació de les diferents universitats catalanes. Al llarg del cap de setmana van aprofitar per conversar amb el Rector de la Universitat Rovira i Virgila, universitat que acollia la trobada, sobre els temors que suscita la governança i la negació total, per part dels estudiants, de privatitzar la universitat.

Qüestions com els drets i els deures dels estudiants van ocupar bona part del debat. Els criteris per seleccionar-los i algunes propostes de drets que serien nous com el dret a vaga o el dret lingüístic. Sobre el punt de nous drets no es va acordar res concret ja que es va veure la necessitat de dedicar-hi més atenció i comptar amb suport legal d’estudiants de dret. Paga la pena dir que l’Estatut de l’Estudiant és una de les fonts legals que es van consultar a l’hora de plantejar el debat.

Els participants del CeuCat van tenir dificultats per trobar una única i completa definició d'”estudiant a temps parcial”. Van consultar l’Estatut de l’Estudiant i publicacions de la CREUP i l’únic denominador comú era l’estudi parcial de les carreres, és a dir, la matriculació de la meitat de crèdits anuals. Per fer front a aquesta manca d’informació els assistents van acordar fer un grup de treball per debatre sobre la definició.