Daily Archives: 9 Desembre 2011

Resolució CAE de projectes de participació estudiantil

Aquesta informació es comunicarà a les associacions i, paral·lelament, es publicarà a diferents espais virtuals de la UB.

1. AJEC:
Import sol·licitat: 6000€
Atorgat: 5500€

2. EPC:
Import sol·licitat: 3000€
Atorgat: 1000€

3. FNEC:
Import sol·licitat: 5000€

Atorgat: 1350€

4. AEGEE:
Import sol·licitat: 5275€
Atorgat: 0€

5. Tuna d’empresarials:
Import sol·licitat: 3834.55€
Atorgat: 600€

6. Tuna de ciències:
Import sol·licitat: 1100€
Atorgat: 0€
7. AECS
Import sol·licitat: 6844.53€
Atorgat: 4748.70€

FNEC i EpC tenen les subvencions condicionades. Les sol·licituds d’AEP i Arreplegats de la Zona Universitària han estat desestimades.

Sobrequalificació espanyola

Un informe de l’Eurostat ha posat de manifest que Espanya és el país on més persones d’entre 25 i 54 treballen en feines que estan per sota del seu nivell d’estudis. Tres de cada deu (31%) persones nascudes a l’estat tenen feines per les què estan sobrequalificades. El percentatge és el més alt d’Europa, per sobre d’Irlanda (29%) i Xipre (27%).

 

Molts treballs de baixa qualificació i molts llicenciats universitaris. Una economia basada en el maó i el turisme junt amb una forta inversió en la creació de masses campus universitaris (Espanya compta amb 74 universitats entre públiques i privades) han portat a aquesta situació del mercat laboral. Espanya se situa al capdavant de la Unió Europea.

També les persones nouvingudes pateixen aquesta situació, ja que el 58% de les que arriben a Espanya treballen en feines per les què estan sobrequalificades. Amb tot, les dades que ha fet públiques l’Eurostat corresponen a l’any 2008, previ a la crisis financera.

Per fer front a aquesta situació i aconseguir millorar la relació entre treballadors qualificats i oferta laboral, Espanya podria fer una forta inversió en Formació Professional (FP), via més potenciada a altres països europeus on la relació entre variables és més positiva. En aquest sentit, l’augment de la demanda de FP en els darrers tres anys, entorn un 20%, és una dada encoratjadora.

Més informació a:

Espanya, al capdavant de la UE en sobrequalificació laboral – Público

Espanya és el país amb més sobrequalificació – El País