Daily Archives: 12 Desembre 2011

Si ets un representant estudiantil i vols renunciar a un càrrec, què has de fer?

A la Universitat de Barcelona existeixen diferents òrgans col·legiats on els estudiants escollits com a representants poden participar. Després d’un període d’experiència pot ser que, o bé per haver acabat els estudis o bé perquè en aquell moment no interessa, un estudiant pot voler renunciar al seu càrrec de representació.

 

En funció de l’òrgan on participi, la renúncia de l’estudiant s’haurà de fer efectiva d’una o altra manera i podrà ser substituït a través de vies diferents.

Pèrdua condició de membre Escrit Dirigit a Substitució
Claustre Per renúncia o per sentència judicial Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística Següent candidat més votat en la seva circumscripció o el següentcandidat de la llista.Sinó, caldrà esperar a les eleccions.
Juntes

Varia en funció del centre

Consells d’Estudi Per renúncia Cap o coordinador d’estudis La candidatura que va proposar el membre ha de presentar in escrit amb el nom de la persona substituta (que compleixi els requisits).Sinó, caldrà esperar a les eleccions.
Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat Per renúncia Consell de l’Alumnat i Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat La candidatura pot proposar una persona amb la confirmació del Consell de l’Alumnat sempre i quan compleixi els requisits.
Comissió d’Afers Econòmics Per renúncia Consell de l’Alumnat i Comissió d’Afers Econòmics La candidatura pot proposar una persona amb la confirmació del Consell de l’Alumnat sempre i quan compleixi els requisits
Comissió de Dinamització Per renúncia Consell de l’Alumnat i Comissió de Dinamització La candidatura pot proposar una persona amb la confirmació del Consell de l’Alumnat sempre i quan compleixi els requisits
Consell de Govern Per renúncia Consell de l’Alumnat No hi ha informació.
Consell Social Per renúncia Consell de l’Alumnat No hi ha informació.

Catalunya augmentarà les taxes universitàries

El Mundo publica avui una entrevista al secretari d’universitats, Antoni Castellà, on aquest aprofita per explicar accions que vol promoure, com més taxes i menys professors associats sense contractes fora de la universitat, i per exposar com els catalans estan destinant part dels seus diners a pagar els estudis universitaris d’estudiants d’altres comunitats autònomes.

Fragment destacat:

Pregunta. ¿Cuánto recortarán la aportación a las universidades? ¿El 5% como vaticinan y temen los rectores?
Respuesta. No sabemos si habrá restricción presupuestaria en 2012. Si la hay, cualquier esfuerzo sería muy por debajo del 5%.
P. Todo apunta a que las tasas volverán a subir el máximo permitido. ¿Aun así, cree que los estudiantes catalanes pagan poco?
R. No es una cuestión de si se paga mucho o poco. El sistema de precios no es equitativo. Rentas elevadas aportan lo mismo que otras muy limitadas. El debate está en aportar un poco más y que ello nos permita destinar una parte [un 25%] a becas. Lo que hacemos es redistribuir.