Daily Archives: 19 Desembre 2011

Memòria de responsabilitat social 2009-2010

S’ha publicat la Memòria de Responsabilitat Social 2009-2010 de la UB, elaborada per l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social de la Universitat de Barcelona. Conté moltes dades útils per fer-se una idea dels progressos, estancaments i retrocessos protagonitzats per tots els estaments universitaris en diferents nivells d’actuació.

Portada de la Memòria de Responsabilitat Social de la UB 2009-2010

Pel que fa als estudiants, la memòria dedica força pàgines a presentar l’estat de la qüestió, és a dir,  a mostrar a través de xifres quants es llicencies, quants estudien màsters i continuen el doctorat, quants vénen de fora del país, etc. Moltes dades que poden ajudar a comprendre la UB a través de les seves xifres.

Per altra banda, també fa un repàs sobre la participació dels estudiants, especialment els representants, als òrgans de la UB i tracta breument de la relació de la UB amb els mateixos.

Si teniu curiositat per conèixer una mica millor el funcionament de la maquinària de la universitat és un document útil i complet.