Daily Archives: 23 Desembre 2011

Cotitzaran els becaris d’empreses?

CCOO recorrerà al Tribunal Suprem el Reial Decret que impedeix als estudiants universitaris cotitzar amb les pràctiques externes. Els darrers canvis en aquesta normativa, aprovada durant els últims mesos i tot just començada a aplicar, estan resultant difícils d’acomplir per universitats i empreses que, de sobte, han hagut d’ampliar la partida destinada a beques.

Els becaris no saben si cotitzaran o no i, en cas de fer-ho, quan temps estaran cotitzant de manera efectiva a la seguretat social. Segons la penúltima normativa, els becaris tant de les universitats com d’empreses cotitzaven anys de treball (en cap cas per atur), però amb l’últim Reial Decret els becaris que treballen a empreses deixaran de cotitzar.

La insuficient preparació de les normatives vigents relatives als becaris i la seva cotització està portant problemes als mateixos becaris, a les universitats i a les empreses. Malgrat que els interessos laborals dels tres no sempre són coincidents, en aquest joc tots tres surten perdent. Darrerament, els becaris de la UB s’han organitzat per fer front a la seva situació d’inestabilitat.

Per la seva banda, CCOO presentarà un recurs contra el Reial Decret que permet a les empreses deixar de pagar la seguretat social dels becaris.

Més informació a:

CCOO recurrirá el Real Decreto que impide cotizar a los becarios – Expansión