Monthly Archives: Desembre de 2011

Manifestacions contra la ponència sobre governança

Ahir es reunien els deu experts escollits per elaborar la ponència sobre la governança de les universitats catalanes i un grup de professors, treballadors i estudiants es van concentrar davant del Departament d’Economia i Coneixement per protestar. Al llarg del dia van haver dues concentracions més, a la UPC i a la UAB, crítiques amb la gestió i les retallades.

Fotografia dels concentrats. Público.

La comissió de governança es va reunir ahir al Departament d’Economia i Coneixement per treballar la ponència de governança. Com informava ahir el blocveu, els temes fonamentals són un canvi en el perfil dels rectors i alts càrrecs de les universitats i el debilitament de les formes col·legiades de gestió, entre altres aspectes claus com la incorporació de professorat extern a la universitat i la diversificació del finançament universitari.

En contra del que planteja la comissió, un centenar de persones de l’àmbit universitari vinculades a la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) es van manifestar ahir davant de la conselleria amb una pancarta on es podia llegir “Aturem la governança i la privatització”. El seu reclam entre la comunitat estudiantil era “Matina per la democràcia universitària”.

Rectors amb cultura directiva i, si fos possible, de fora de la universitat

La comissió dedicada a l’estudi de la governança al sistema universitari, formada per una cinquantena de persones representatives i significatives de l’entorn universitari català, discutirà avui la ponència on plantegen reformes com la professionalització dels càrrecs de gestió de la universitats (més gestors externs i menys catedràtics). D’aquí un any, la comissió ha de presentar una proposta de control i gestió de les universitats catalanes.

 

A la reunió d’avui es discutiran sis blocs temàtics considerats centrals pel que fa a la governança. Presentaran la ponència els deu experts escollits d’entre tots els integrants de la comissió i exposaran les seves principals preocupacions: la lentitud de la presa de decisions i l’estructura inoperant que caracteritza a les universitats.

L’elecció de nou professorat, sovint massa restringida pels murs de les universitats, els mínims incentius que té el professorat per promocionar-se en tasques de gestió i la diversificació del finançament universitari són els altres temes que els deu experts posaran sobre la taula.

Més informació a:

Els rectors val més que tinguin cultura directiva, encara que vinguin de fora – La Vanguardia

Postgraus als EUA i Canadà amb les beques de la Fundación Caja Madrid

La Fundación Caja Madrid ha obert una convocatòria de beques per realitzar estudis de postgrau (màster, doctorat o treballs d’investigació) a universitats estrangeres situades a Europa (excepte Espanya), EUA i Canadà durant el curs 2012-2013.

 

Des del 1999, el Programa de Beques de Postgrau a l’Estranger de la Fundación Caja Madrid funciona i ofereix la possibilitat de cursar uns estudis de postgrau a universitats de renom mundial. 877 llicenciats han pogut gaudir d’aquest programa de beques, un dels més importants a l’estat. Enguany, oferten 80 beques per cursar estudis a centres com Columbia, Harvard, MIT, Stanford, Mount Sinai, Cambridge, Oxford, London Business School, London School of Economics, INSEAD, Imperial College, Universitat de Montpellier, Universitat de Lovaina, Conservatori Nacional Superior de Música y Dansa de París i altres.

Es poden presentar les sol·licituds de beques fins el dia 31 de gener de 2012. Es poden consultar les  bases en aquest enllaç. Es tracta de beques de nou a dotze mesos amb una assignació mensual de fins a 1.500 euros. Els requisits són de qualitat acadèmica exclusivament.

Més informació sobre les beques de la Fundación Caja Madrid.

Si ets un representant estudiantil i vols renunciar a un càrrec, què has de fer?

A la Universitat de Barcelona existeixen diferents òrgans col·legiats on els estudiants escollits com a representants poden participar. Després d’un període d’experiència pot ser que, o bé per haver acabat els estudis o bé perquè en aquell moment no interessa, un estudiant pot voler renunciar al seu càrrec de representació.

 

En funció de l’òrgan on participi, la renúncia de l’estudiant s’haurà de fer efectiva d’una o altra manera i podrà ser substituït a través de vies diferents.

Pèrdua condició de membre Escrit Dirigit a Substitució
Claustre Per renúncia o per sentència judicial Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística Següent candidat més votat en la seva circumscripció o el següentcandidat de la llista.Sinó, caldrà esperar a les eleccions.
Juntes

Varia en funció del centre

Consells d’Estudi Per renúncia Cap o coordinador d’estudis La candidatura que va proposar el membre ha de presentar in escrit amb el nom de la persona substituta (que compleixi els requisits).Sinó, caldrà esperar a les eleccions.
Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat Per renúncia Consell de l’Alumnat i Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat La candidatura pot proposar una persona amb la confirmació del Consell de l’Alumnat sempre i quan compleixi els requisits.
Comissió d’Afers Econòmics Per renúncia Consell de l’Alumnat i Comissió d’Afers Econòmics La candidatura pot proposar una persona amb la confirmació del Consell de l’Alumnat sempre i quan compleixi els requisits
Comissió de Dinamització Per renúncia Consell de l’Alumnat i Comissió de Dinamització La candidatura pot proposar una persona amb la confirmació del Consell de l’Alumnat sempre i quan compleixi els requisits
Consell de Govern Per renúncia Consell de l’Alumnat No hi ha informació.
Consell Social Per renúncia Consell de l’Alumnat No hi ha informació.

Catalunya augmentarà les taxes universitàries

El Mundo publica avui una entrevista al secretari d’universitats, Antoni Castellà, on aquest aprofita per explicar accions que vol promoure, com més taxes i menys professors associats sense contractes fora de la universitat, i per exposar com els catalans estan destinant part dels seus diners a pagar els estudis universitaris d’estudiants d’altres comunitats autònomes.

Fragment destacat:

Pregunta. ¿Cuánto recortarán la aportación a las universidades? ¿El 5% como vaticinan y temen los rectores?
Respuesta. No sabemos si habrá restricción presupuestaria en 2012. Si la hay, cualquier esfuerzo sería muy por debajo del 5%.
P. Todo apunta a que las tasas volverán a subir el máximo permitido. ¿Aun así, cree que los estudiantes catalanes pagan poco?
R. No es una cuestión de si se paga mucho o poco. El sistema de precios no es equitativo. Rentas elevadas aportan lo mismo que otras muy limitadas. El debate está en aportar un poco más y que ello nos permita destinar una parte [un 25%] a becas. Lo que hacemos es redistribuir.

Resolució CAE de projectes de participació estudiantil

Aquesta informació es comunicarà a les associacions i, paral·lelament, es publicarà a diferents espais virtuals de la UB.

1. AJEC:
Import sol·licitat: 6000€
Atorgat: 5500€

2. EPC:
Import sol·licitat: 3000€
Atorgat: 1000€

3. FNEC:
Import sol·licitat: 5000€

Atorgat: 1350€

4. AEGEE:
Import sol·licitat: 5275€
Atorgat: 0€

5. Tuna d’empresarials:
Import sol·licitat: 3834.55€
Atorgat: 600€

6. Tuna de ciències:
Import sol·licitat: 1100€
Atorgat: 0€
7. AECS
Import sol·licitat: 6844.53€
Atorgat: 4748.70€

FNEC i EpC tenen les subvencions condicionades. Les sol·licituds d’AEP i Arreplegats de la Zona Universitària han estat desestimades.

Sobrequalificació espanyola

Un informe de l’Eurostat ha posat de manifest que Espanya és el país on més persones d’entre 25 i 54 treballen en feines que estan per sota del seu nivell d’estudis. Tres de cada deu (31%) persones nascudes a l’estat tenen feines per les què estan sobrequalificades. El percentatge és el més alt d’Europa, per sobre d’Irlanda (29%) i Xipre (27%).

 

Molts treballs de baixa qualificació i molts llicenciats universitaris. Una economia basada en el maó i el turisme junt amb una forta inversió en la creació de masses campus universitaris (Espanya compta amb 74 universitats entre públiques i privades) han portat a aquesta situació del mercat laboral. Espanya se situa al capdavant de la Unió Europea.

També les persones nouvingudes pateixen aquesta situació, ja que el 58% de les que arriben a Espanya treballen en feines per les què estan sobrequalificades. Amb tot, les dades que ha fet públiques l’Eurostat corresponen a l’any 2008, previ a la crisis financera.

Per fer front a aquesta situació i aconseguir millorar la relació entre treballadors qualificats i oferta laboral, Espanya podria fer una forta inversió en Formació Professional (FP), via més potenciada a altres països europeus on la relació entre variables és més positiva. En aquest sentit, l’augment de la demanda de FP en els darrers tres anys, entorn un 20%, és una dada encoratjadora.

Més informació a:

Espanya, al capdavant de la UE en sobrequalificació laboral – Público

Espanya és el país amb més sobrequalificació – El País

Ni estudiants ni treballadors

El col·lectiu d’investigadors, especialment el sector predoctoral que està realitzant tesis doctorals, han patit en els darrers mesos retallades del seu sou, congelat des de fa anys en molts dels casos, de forma doble: per una banda, han patit retallades com a estudiants i, per altra, n’han patit unes altres com a treballadors. Són figures que no encaixen ni a un cantó ni a l’altre i pateixen les retallades universitàries dels dos.

 

Les retallades han estat crítiques per tots els predoctorands a totes les universitats catalanes, si bé el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’exemple més clar d’aquesta doble mossega salarial ja que han pagat l’augment de les taxes per cursar estudis de doctorand (un augment d’un 208%, de 150 a 400 euros) i han sofert la retallada dels sous públics (d’un 5%). Malgrat que el sou dels doctorands prové de les beques FPI i FPII, congelades des de fa anys, a l’hora de retallar s’han considerat sous públics.

Tot això i molt més es posa al descobert a l’article de Martí Cuquet i Florencia del Castillo, estudiants de doctorat i autors de “La crisi com a excusa: retallades a la universitat i la situació dels investigadors en fase inicial“.

Nova edició del concurs Fototalents 2012 d’Universia

3.000 euros de premi per qui guanyi i 1.500 euros pels tres accèssits. Aquestes seran les recompenses dels qui guanyin el concurs Fototalents 2012 que, des del 2008, organitza la Fundació del Banc Santander amb la col·laboració d’Universia.

 

Totes les fotografies s’han de presentar en format .peg, no poden pesar més d’1MB ni mesurar més de 1024 px. Els concursants poden enviar les seves fotografies des del 17 d’octubre fins a les 11.00 hores del 26 de gener.

Les fotografies es podran votar a partir del 17 d’octubre fins al 31 de gener i les 100 fotos seleccionades es comunicaran el dia 15. Al cap d’uns dies l’organització del concurs anunciarà els guanyadors.

Més informació a:

http://www.fototalentos.fundacionbancosantander.com/ES/instrucciones#

Erasmus mundial a partir del 2014

La Comissió Europea (CE) vol potenciar la mobilitat estudiantil internacional arreu del món i ha creat el programa “Eramus per tothom”. A l’oferta ja existent d’intercanvis i beques Erasmus pels països de la unió s’hi sumaran noves ofertes per estudiar durant el periode 2014-2020 i es duplicaran el nombre de beques ofertades.

 

Amb el programa “Erasmus per tothom” s’aplegaran tots els programes de mobilitat d’estudiants i professorat i, gràcies als 19.000 milions d’euros que la CE hi destinarà, podran gaudir de programes de mobilitat al voltant de cinc milions de persones, el doble de les què ho han pogut fer fins ara.

“Erasmus per tothom” és una de les respostes de la CE enfront la crisi, que prefereix fer una inversió en educació abans que en altres partides.

Més informació a:

La CE vol un Erasmus mundial a partir de 2014 – Público