Monthly Archives: gener de 2012

Comissionats d’universitats fiscalitzaran els comptes de les universitats catalanes

Les universitats catalanes estan amb l’aigua fins al coll: els pressupostos no quadren i no són suficients per fer front a totes les despeses. Davant d’això, el Govern de la Generalitat pensa aprovar una esmena de la llei de pressupostos on es crea i regula la figura del comissionat de comptes, qui s’encarregarà d’analitzar i executar els pressupostos de les universitats que ho demanin. Molt probablement, la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Anna Ripoll, serà la primera en compartir pressupostos amb aquesta figura externa que ha reclamat el Consell Social per fer front a la crítica situació de la UAB.

Manifestació contra les retallades a la UAB del 16 de desembre, dia en què no es va aprovar l'informe de la rectora al Claustre

Ja fa mesos que la UAB no pot fer front a totes les despeses. Després de retallar grans quantitats del capítol de personal, que afecta als treballadors de la universitat, i de fer front a nombroses protestes, l’equip rectoral ha de continuar retallant si volen que la UAB sobrevisqui. A més a més, a la crisi econòmica de la universitat s’hi sumen els conflictes a l’equip rectoral: Joan Gómez, vicerector d’economia fins fa quatre dies, ha abandonat l’equip rectoral per tal de poder-se presentar a les eleccions. Per la seva banda, Ripoll es va veure obligada a convocar eleccions anticipades després de que el Claustre de la UAB no aprovés el seu darrer informe com a rectora. Ara, de cara a tenir més opcions a les eleccions, està endarrerint l’aplicació dels pressupostos i, com a resposta, el Consell Social ha demanat al Govern un comissionat de comptes que analitzi i apliqui.

Ripoll,  que està fent els possibles perquè no entri una figura externa a controlar la seva gestió, ha ofert al Consell Social crear un nou òrgan mixt que controli els pressupostos i la seva execució. Tanmateix, si el Consell Social decideix que vol un comissionat de comptes, la rectora no podrà fer res més que assumir-ho. L’existència d’aquesta nova figura a un campus passa per la petició de la mateixa per part del Consell Social i, segons l’esmena que aprovarà el Govern amb els pressupostos, només en cas que el Govern consideri crítica la situació d’una universitat podrà decidir, sense necessitat de que ho aprovi cap òrgan de la universitat, destinar-hi un comissionat de comptes.

Fa uns mesos, es va crear una comissió per debatre i establir línies de treball sobre la governança a les universitats. La iniciativa va sorgir del Parlament i agrupa a tot de persones del món empresarial i universitari (representants de tots els estaments) que, en poc temps, hauran de presentar els resultats de la seva feina. Fa unes setmanes, aquesta comissió va fer públic un document amb més de sis línies de treball estratègiques entre les què destacava la reducció dels processos de presa de decisions a les universitats i la introducció d’un model menys democràtic que permetés agilitzar els tràmits. Aquesta comissió encara no ha fet pública cap opinió sobre la nova figura que el Govern proposa, el comissionat de comptes, ni sobre el cas concret de la UAB. Tampoc feien cap esment a una figura similar en el seguit de punts que aquesta comissió va fer públics fa unes setmanes.

Antoni Castellà s’explica a “Aquí parlem”

Entrevista a Antoni Castellà, Secretari General d’Universitats i Recerca, al programa Aquí parlem de TVE. Els pressupostos, la crisi, les retallades i l’estat de les universitats catalanes.

 

Un programa molt recomanable per conèixer què pensa i com s’explica Antoni Castellà després d’augmentar un catorze per cent les taxes universitàries i retallar més de 141 milions a universitats catalanes.

Entrevista a Aquí parlem

Una nova xarxa per trobar feina

En els temps que corren qualsevol nova via per trobar feina és una opció a tenir en compte. Marketyou és una nova xarxa que combina potencialitats personals i currículums vitae per dir-te la demanda que el mercat té d’un perfil com el teu. Alhora, posa en contacte empreses i usuaris individuals. El cost? Fins ara gratuït si només utilitzes serveis bàsics. Si vols premium, com en tot pàgina web, cal pagar.

 

Imatge del perfil de potencialitats de Marketyou

Marketyou introdueix noves estratègies que han incorporat les àrees de recursos humans de diferents empreses, com són les proves per mesurar les potencialitats dels candidats a una oferta de feina, per tal d’esdevenir un portal nou i diferent. Per tal de registrar-te a la web cal fer un test de potencialitats que t’informa sobre la teva posició al mercat.

A Marketyou també valoren l’experiència laboral, l’acadèmica i el nivell d’idiomes i t’informa de quins aspectes hauries de desenvolupar per millorar la teva posició al mercat tenint en compte el teu àmbit laboral i les activitats desenvolupades per perfils semblants als teus i/o usuaris de la teva edat. Et permet compartir a les xarxes socials totes les dades sigui conjuntament o per separat.

Per afavorir que el major nombre d’usuaris s’inscriguin a la seva web, que en cap moment informe sobre què fa amb les dades personals introduïdes, Marketyou fa publicitat de les empreses amb les què està connectat (La Caixa o Iberdrola, entre altres) i genera un informe personal sobre les teves capacitats. Tot és ràpid, barat i informatitzat.

Aquí tens els enllaços per si vols saber més sobre Marketyou o inscriure’t a la web.

Què és un becari? Quins drets té?

CCOO ha editat un fullet informatiu que explica en què consisteix ser becari, quins tipus de beques existeixen, quina llei les regula i què s’ha de fer per cotitzar si ets becari. Un avenç sindical per intentar cobrir els dubtes i necessitats d’una part de la societat que no és considerada treballadora, malgrat que en moltes beques es desenvolupen les mateixes tasques que fan els treballadors de les empreses.

 

Interior del fulletó

La figura de becari estava pendent de regular legalment des de feia molt temps. Les condicions laborals de les persones amb beques, sovint categoritzades d’estudiants, estaven a l’aire i depenien de la bona fe de les empreses i les universitats que convocaven les beques. Amb el pas del temps, l’augment i varietat de beques van portar a sindicats, agents socials i al govern espanyol a firmar un Reial Decret que establís determinades condicions favorables als becaris. Amb el Reial Decret 1493/2011 els becaris poden cotitzar fins a dos anys amb dret a assistència sanitària i a la pensió per jubilació.

Amb aquests dos drets laborals es posa de manifest la situació del becari: ni estudiant ni treballador, estudiant i treballador alhora. La cotització dels becaris està provocant despeses inesperades a empreses i universitats, que enmig d’un curs acadèmic pel què ja tenien becats a estudiants amb un sou establert, han hagut d’augmentar la partida destinada als becaris per tal de poder pagar la seva seguretat social.

Tanmateix, els becaris surten a compte: amb dos becaris pots fer la feina d’un treballador, la despesa per seguretat social és menor i, independentment del temps que els becaris passin a l’empresa, no hi ha cap obligació de contractar-los. A més a més, cadascun dels estudis cursats pels becaris possibilita que facin dos anys de pràctiques en empreses, és a dir, que un estudiant amb una llicenciatura i un màster pot estar fins un total de quatre anys treballant com a becari.

Amb la publicació d’aquest fulletó, CCOO comença una cursa sindical que anirà guanyant rellevància: la captació de treballadors joves que no són la figura laboral típica, però que, tot i això, són milers de persones.

Premi Jove de Santander i UCM

El Banc Santander i la Universidad Complutense de Madrid (UCM) convoquen el premi jove 2012 on es premien els projectes basats en l’esforç, el treball ben fet, la solidaritat i la responsabilitat. Es tracta d’un premi amb set categories: economia, comunicació, sostenibilitat i medi ambient, solidaritat i drets humans, ciència i tecnologia, arts plàstiques i narrativa. Els guanyadors de totes les categories rebran 6.000 euros, excepte els de narrativa, que en rebran 3.000.

El Premi Jove de la UCM i el Santander existeix des del 1998, quan la UCM va començar a premiar aquells projectes elaborats per joves d’entre divuit i 35 anys que demostraven un treball basat en l’esforç i l’excel·lència. A partir del 2011, el Banc Santander es va incorporar al projecte i, des d’aleshores, es calcula que s’han presentat al voltant de 400 projectes.

Al Premi Jove s’hi poden presentar joves d’edats compreses entre els divuit i els 35 anys residents a Espanya, tinguin o no la nacionalitat espanyola. La data límit per presentar projectes és el 31 de gener en totes les categories, excepte en el cas d’Arts Plàstiques que permet presentar els projectes entre el 30 de gener i el tres de febrer.

El jurat del Premi Jove estarà format per personalitats rellevants dels diferents camps del coneixement considerats categories en aquest concurs. La UCM no ha citat encara els noms del jurat.

Bases i formularis d’inscripció

Racionalitzar recursos o deshumanitzar associats?

El vicerector de professorat de la UB, Manuel Viladevall, explica a El Mundo com s’organitza la UB per fer un ús racional dels seus recursos humans, més concretament, el repartiment horari dels professors associats: cada professor fa menys hores i així no cal acomiadar-ne. El sou no es retalla més perquè, segons Viladevall, la UB sempre ha pagat el mínim establert de manera que ara ni li cal ni pot rebaixar encara més els salaris del professorat.

 

La UB compta amb 2.500 professors associats que es fan càrrec del 50% de la docència. En principi, un professor associat és una persona inserida en el món laboral, amb experiència i un recorregut que el singularitza i li dóna una vàlua acadèmica. Ara bé, la majoria dels professors associats no responen a aquest perfil, sinó que són estudiants que estan acabant el doctorat o, fins i tot, ja doctorats  que busquen una manera d’accedir a la carrera docent universitària.

Les condicions laborals d’aquests doctorands o doctors disten bastant de la simple i pràctica realitat que presenta Viladevall a la notícia. El nombre d’hores reals que s’han d’invertir per fer una classe de tres hores no són tres hores: caldrà preparar la classe, caldrà avaluar als alumnes, caldrà fer reunions de departament per adaptar els continguts a Bolonya… Caldran moltes coses que dificultaran als professors associats tenir altres feines. Si, a més a més, es té en compte el perfil d’aquests associats, joves que tampoc trobaran feines ben remunerades, es pot comprendre que tenir dues feines i fer front a la declaració de la renda en base a aquestes dues acaba resultant asfixiant.

Mentre Viladevall es reconforta explicant que la UB és la universitat pública catalana que millor ús ha fet dels seus recursos, una generació de joves professors associats formada amb diners públics veu cada vegada més difícil accedir a la carrera acadèmica que permetria a la societat aprofitar aquesta formació i coneixement en què ha invertit durant anys.

El CEUCAT estrena pàgina web

El CEUCAT, el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, estrena pàgina web amb molts continguts útils, tant per estudiants com per associacions, i comença a posar-se al dia per tal de créixer i convertir-se en una plataforma d’intercanvi d’opinió i experiència real.

 

Logo del CEUCAT

Debatre temes d’interès universitari, representar als estudiants catalans, preparar la feina de reunions amb altres òrgans universitaris i fomentar la participació. Aquests són els principals objectius del CEUCAT, un consell de l’estudiantat autonòmic que té ens homòlegs a la resta d’Espanya. Fa aproximadament un mes va tenir lloc la darrera reunió d’aquest òrgan i, des d’aleshores, diferents associacions estudiantils i representats universitaris estan destinant esforços a promoure’l per tal que esdevingui un espai d’intercanvi estudiantil interuniversitari.

L’avís de construcció que encapçala la nova pàgina web del CEUCAT (“Estem construint la pàgina del CEUCAT, i anirem afegint seccions i informació a mida que estigui enllestida“) no fa justícia a la web, que conté molt més contingut útil i ben organitzat que moltes altres planes institucionals dedicades a informar i orientar als estudiants sobre debats, tràmits i ajuts universitaris.

No tots som iguals davant Mas-Colell

Enguany, les partides destinades a les universitats públiques s’han vist retallades entre un deu i un vint per cent. Tanmateix, aquestes retallades no han afectat a tots els centres de la mateixa manera. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), el centre privat d’estudis superiors fundat per Mas-Colell, rebrà aquest any 85.000 euros, només un cinc per cent menys que l’any passat.

 

Fotografia d'arxiu de la UPF

BGSE és una escola internacional de negocis que va endegar l’any 2006 el conseller Mas-Colell. Des de que forma part del Govern ha passat de ser el president a ser fundador de l’escola de negocis. El canvi de càrrec no ha impedit que Mas-Colell segueixi procurant per la BGSE, com posa en evidència el contrast entre el percentatge de pressupost retallat a les universitats públiques (entre el deu i el vint per cent) i el retallat a la BGSE (un cinc per cent).

Un any d’estudis a la BGSE costa 12.000 euros i les classes es donen íntegrament en anglès. Des de la fundació de la BGSE aquesta ha ingressat un total de 358.000 euros de la Generalitat de Catalunya. En època del tripartit les subvencions van oscil·lar entre els 100.000 i els 90.000 euros i, des de l’entrada de CiU a la Generalitat, la BGSE ha patit una retallada del cinc per cent en els seus ingressos.

Més informació a:

Mas-Colell s’autosubvenciona – El Triangle

La vida és bella gràcies a l’EIM

Aprendre idiomes no només et serà útil per trobar feina i conèixer persones, a més curt termini, també et pot donar l’oportunitat de viure una aventura per Catalunya. Si aprendre anglès ja no et dóna prou adrenalina, matricula’t al més aviat possible a l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) i gaudeix d’una aventura de la mà de La vida es bella.

 

Vad är kajakpaddling på svenska? E canoa in italiano? Do you want an adventure in english?  Suec, italià, anglès, alemany, àrab, francès, japonès, persa, polonès i xines són una part de les llengües que pots aprendre a l’EIM i, si et matricules entre els 500 primers, guanyaràs un pack La vida es bella. Momentos para dos. Són cursos de 55 o 110 hores i a partir del dia 18 de gener comencen les proves de nivell.

A banda dels cursos de llengües majoritàries, l’EIM també ofereix cursos de llengües menys parlades com l’hebreu, el noruec, el finès i moltes altres. Són cursos d’introducció de 40 hores i si et matricules entre el 23 i el 27 de gener fan un descompte de 70 euros.

Si vols més informació:

Preus, matrícules

Franges horàries i grups disponibles

Nou recurs electrònic per buscar al recercador del CRAI

S’ha activat al recercador del CRAI el Primo Central, un nou recurs electrònic que reuneix en un sol índex centenars de milions de registres inclosos en altres recursos electrònic acadèmics i científics de diferents àmbits.  Els registres inclouen articles de revistes, llibres electrònics, documents legals i s’indexen a partir de la informació que donen editors i bases de dades. Primo Central és un recurs creat per Ex-Libris que pot adapartar-se a diferents nivells (més o menys locals) i ha estat pensat, incialment, per bibliotecaris que treballen amb documents digitals.

 

S’ha activat al recercador del CRAI el Primo Central, un nou recurs electrònic que reuneix en un sol índex centenars de milions de registres inclosos en altres recursos electrònic acadèmics i científics de diferents àmbits.  Els registres inclouen articles de revistes, llibres electrònics, documents legals i s’indexen a partir de la informació que donen editors i bases de dades. Primo Central és un recurs creat per Ex-Libris que pot adapartar-se a diferents nivells (més o menys locals) i ha estat pensat, inicialment, per bibliotecaris que treballen amb documents digitals.

Primo Central és un recurs electrònic dissenyat per adaptar-se a cada biblioteca i centrar-se en les seves singularitats i en les formes d’accés a la informació que fan servir la seva xarxa d’usuaris. El nou recurs de documents electrònics compta amb índex locals, remots i amb un metacercador que busca recursos amb llicència.

A partir d’una cerca combinada, Primo Central ofereix una sola llista basada en la rellevància dels documents i permet buscar de forma local i global l’oferta de la biblioteca. A més a més, permet aprofitar molt més les xarxes i el material amb accés compartit gràcies al seu metacercador.

Podeu accedir al recurs Primo Central des del Web del CRAI > ReCercador > Buscar recurs electrònic > Primo Central i també des del Web del CRAI > Catàleg > Primo Central.