Daily Archives: 5 gener 2012

Entrevista a BIO. “Ens ha limitat molt el fet de ser una formació petita […], però estem convençuts de que això pot canviar i que amb les accions adequades, es pugui arribar a formar un Consell veritablement representatiu, cohesionat i compromès amb la causa estudiantil”

BIO, Estudiants de Biologia pel Progrés, va néixer l’any 2010 amb voluntat de reivindicar millores i de representar als estudiants de la Facultat de Biologia. Enfront altres candidatures i grups existents a la Facultat de Biologia, BIO proposen una nova manera de treballar, transparent i vinculada als òrgans de govern de la facultat i de la universitat.

 

Respon l’entrevista el Carlos Fernández Rivera, estudiant de Biologia i d’Administració i Direcció d’Empreses.


  1. Podríeu fer una breu descripció de qui sou i per què us vareu començar a organitzar?

Som estudiants amb consciència de l’existència de problemes estudiantils reals i amb voluntat de trobar vies de solució.

Sobretot, ens ha guiat a actuar el sentit comú.

Vam detectar que els estudiants no tenien uns representants compromesos amb les tasques pròpies i, amb voluntat de solucionar-ho, vam decidir presentar-nos a les eleccions.

  1. Com a estudiants de biologia a la UB quines són les vostres reivindicacions?

Que els representants d’estudiants s’encarreguin d’ajudar a solucionar els problemes que realment afecten als estudiants en el món universitari i que s’impliquin veritablement en la tasca deixant de banda qualsevol ideologia partidista.

Que els representants tinguin un reconeixement adient per portar a terme les seves tasques de forma òptima.

Que, des d’un primer moment, l’estudiant conegui la nostra existència i sàpiga per què servim i com s’ha d’actuar.

  1. Creieu que són compartides per la majoria dels estudiants de la vostra facultat?

A la nostra facultat es comença a organitzar com mai s’havia vist fins ara un moviment estudiantil a causa de vàries raons: les assemblees aborden per primera vegada causes acadèmiques que preocupen als estudiants; hi ha hagut una descoordinació global a l’hora d’implantar el pla Bolonya que ha generat crispació entre els estudiants; es fa una divulgació més encertada del moviment estudiantil, per exemple, amb passaclasses.

  1. Quan us vareu començar a presentar a les eleccions als òrgans de govern? Quines propostes teníeu?

Vam presentar-nos l’abril del 2010 i les nostres propostes eren les pròpies d’una formació petita: entre d’altres, actuar d’interlocutors entre estudiant-professor; donar solucions a problemes acadèmics i fomentar la participació estudiantil.

  1. Heu aconseguit alguna victòria a la vostra Facultat o a nivell de la UB?

Hem detectat hostilitat per part de determinades formacions i col·lectius, cosa que ens sembla vergonyosa perquè és una perversió i degradació de la funció d’un representant d’estudiant envers interessos particulars i antidemocràtics.

Sempre guiats pel sentit comú i sent conscients de que som una formació molt petita, hem donat suport a algunes propostes d’altres col·lectius, hem exercit tasques representatives, hem divulgat esdeveniments i propostes. Hem preparat propostes per millorar la participació estudiantil, les quals s’han començat a aplicar a la nostra facultat aquest any amb notable èxit.

  1. Què creieu que aporteu vosaltres als òrgans de govern?

El sentit comú recolzat pels nostres votants i pels estudiants a qui representem, també hem creat bones relacions amb el consell d’Estudiants de la UPC, UdL i UdG portant la veu dels estudiants de la UB a les jornades sobre l’Estatut de l’Estudiant i cooperant amb el CEUCAT (òrgan de nova formació de representació a Catalunya, que comença amb molta força).

  1. Penseu que seria positiu treballar conjuntament amb altres estudiants d’altres facultats i, per tant, d’altres associacions, per fer front a problemes estudiantils que afecten per igual a tots els estudiants de la UB?

Naturalment que sí, aconseguir això sempre ha estat un dels eixos de treball que ens agradaria complir. Un col·lectiu estudiantil disgregat i poc cohesionat no transmet la impressió d’eficàcia ni de ser útil. Més encara quan la participació i la implicació general han estat tan baixes.

Hem fet determinades propostes al respecte d’això però com ja hem dit, hi ha reticències de determinades formacions a deixar de banda una component ideològica conflictiva i gens resolutiva.

  1. Com afronteu els relleus generacionals a la vostra associació?

Ens plantegem seriosament la inclusió dins d’una formació més gran que s’adapti majoritàriament a la nostra forma de treballar: consciència dels problemes reals, reflexió i solució, treball en equip.

  1. Voleu afegir algun comentari?

Ens ha limitat molt el fet de ser una formació petita i el poc interès general que hi ha envers el Consell de l’Alumnat per part dels estudiants més nous, però estem convençuts de que això pot canviar i que amb les accions adequades, es pugui arribar a formar un Consell veritablement representatiu, cohesionat i compromès amb la causa estudiantil.

En altres Universitats tenen sistemes de representació que han funcionat molt bé i que hem volgut copiar, però ens hem trobat amb impediments burocràtics severs per dinamitzar el Consell de l’Alumnat, agreujats per l’escassa implicació de molts dels membres electes.