Daily Archives: 16 gener 2012

Doctorands interruptus

Començar una tesi doctoral i trobar-te sense fons ni contracte quan arriba el tercer any. Continuar-la sense fons i sense feina o abandonar l’esforç acadèmic i laboral fet durant anys? Aquestes i altres preguntes són les que es fan uns quants doctorands de Castella-La Manxa que han vist com la seva investigació se n’anava en orris.

 

Fotografia d'arxiu de la web de precarios.org. Manifestació al País Basc. Moncadista.

La retallada de 600 milions d’euros aplicada als pressupostos de l’àrea d’investigació està afectant des de fa mesos a les comunitats autònomes. Fa uns mesos li va tocar al País Valencià: un centenar de treballadors, entre ells sis becaris doctorands, van ser acomiadats del Centro Príncipe Felipe. Ara són uns quants becaris de Castella-La Manxa que sense ser avisats ni per la seva CCAA ni per la Unió Europea, les dues institucions que finançaven les seves beques, s’han quedat sense carrera acadèmica i laboral de cop i volta.

Les explicacions que els hi ha donat la Conselleria d’Educació de Castella-La Manxa als doctorands són confuses i relacionen la seva situació amb el context de crisi i retallades. Fins fa pocs dies, quan el doctorands trucaven interessant-se per l’estat de les seves beques, que enguany s’havien de convertir en contractes laborals arran d’una promesa de la mateixa Conselleria, se’ls hi deia que s’estaven tramitant. Tanmateix, ahir van ser informats sobre la desaparició de les seves ajudes. Fins aleshores no havien tingut cap noticia ni avís que els permetés imaginar-se en quina situació es trobarien les seves investigacions en començar la setmana.

Els retards en els ingressos de les beques, tant de la Conselleria d’Educació de Castella-La Manxa com d’altres conselleries d’altres comunitats autònomes, fa mesos es produeixen. De fet, la situació laboral i econòmica dels doctorands s’ha caracteritzat sempre per ser precària: ni contractes laborals durant la investigació ni ingressos puntuals ni lloc de treball assegurat. Aquestes condicions van portar als becaris d’arreu de l’Estat (es calcula que actualment són un total de 23.000) es posessin en contacte i creessin Precarios, l’associació de joves becaris doctorands.

Més informació a:

Joves investigadors perden les seves ajudes a meitat de la tesi – El País

Centro Príncipe Felipe acomiada a la meitat de la plantilla i redueix el sou en un 12% – El País