Daily Archives: 24 gener 2012

Racionalitzar recursos o deshumanitzar associats?

El vicerector de professorat de la UB, Manuel Viladevall, explica a El Mundo com s’organitza la UB per fer un ús racional dels seus recursos humans, més concretament, el repartiment horari dels professors associats: cada professor fa menys hores i així no cal acomiadar-ne. El sou no es retalla més perquè, segons Viladevall, la UB sempre ha pagat el mínim establert de manera que ara ni li cal ni pot rebaixar encara més els salaris del professorat.

 

La UB compta amb 2.500 professors associats que es fan càrrec del 50% de la docència. En principi, un professor associat és una persona inserida en el món laboral, amb experiència i un recorregut que el singularitza i li dóna una vàlua acadèmica. Ara bé, la majoria dels professors associats no responen a aquest perfil, sinó que són estudiants que estan acabant el doctorat o, fins i tot, ja doctorats  que busquen una manera d’accedir a la carrera docent universitària.

Les condicions laborals d’aquests doctorands o doctors disten bastant de la simple i pràctica realitat que presenta Viladevall a la notícia. El nombre d’hores reals que s’han d’invertir per fer una classe de tres hores no són tres hores: caldrà preparar la classe, caldrà avaluar als alumnes, caldrà fer reunions de departament per adaptar els continguts a Bolonya… Caldran moltes coses que dificultaran als professors associats tenir altres feines. Si, a més a més, es té en compte el perfil d’aquests associats, joves que tampoc trobaran feines ben remunerades, es pot comprendre que tenir dues feines i fer front a la declaració de la renda en base a aquestes dues acaba resultant asfixiant.

Mentre Viladevall es reconforta explicant que la UB és la universitat pública catalana que millor ús ha fet dels seus recursos, una generació de joves professors associats formada amb diners públics veu cada vegada més difícil accedir a la carrera acadèmica que permetria a la societat aprofitar aquesta formació i coneixement en què ha invertit durant anys.