Daily Archives: 26 gener 2012

Què és un becari? Quins drets té?

CCOO ha editat un fullet informatiu que explica en què consisteix ser becari, quins tipus de beques existeixen, quina llei les regula i què s’ha de fer per cotitzar si ets becari. Un avenç sindical per intentar cobrir els dubtes i necessitats d’una part de la societat que no és considerada treballadora, malgrat que en moltes beques es desenvolupen les mateixes tasques que fan els treballadors de les empreses.

 

Interior del fulletó

La figura de becari estava pendent de regular legalment des de feia molt temps. Les condicions laborals de les persones amb beques, sovint categoritzades d’estudiants, estaven a l’aire i depenien de la bona fe de les empreses i les universitats que convocaven les beques. Amb el pas del temps, l’augment i varietat de beques van portar a sindicats, agents socials i al govern espanyol a firmar un Reial Decret que establís determinades condicions favorables als becaris. Amb el Reial Decret 1493/2011 els becaris poden cotitzar fins a dos anys amb dret a assistència sanitària i a la pensió per jubilació.

Amb aquests dos drets laborals es posa de manifest la situació del becari: ni estudiant ni treballador, estudiant i treballador alhora. La cotització dels becaris està provocant despeses inesperades a empreses i universitats, que enmig d’un curs acadèmic pel què ja tenien becats a estudiants amb un sou establert, han hagut d’augmentar la partida destinada als becaris per tal de poder pagar la seva seguretat social.

Tanmateix, els becaris surten a compte: amb dos becaris pots fer la feina d’un treballador, la despesa per seguretat social és menor i, independentment del temps que els becaris passin a l’empresa, no hi ha cap obligació de contractar-los. A més a més, cadascun dels estudis cursats pels becaris possibilita que facin dos anys de pràctiques en empreses, és a dir, que un estudiant amb una llicenciatura i un màster pot estar fins un total de quatre anys treballant com a becari.

Amb la publicació d’aquest fulletó, CCOO comença una cursa sindical que anirà guanyant rellevància: la captació de treballadors joves que no són la figura laboral típica, però que, tot i això, són milers de persones.