Daily Archives: 31 gener 2012

Comissionats d’universitats fiscalitzaran els comptes de les universitats catalanes

Les universitats catalanes estan amb l’aigua fins al coll: els pressupostos no quadren i no són suficients per fer front a totes les despeses. Davant d’això, el Govern de la Generalitat pensa aprovar una esmena de la llei de pressupostos on es crea i regula la figura del comissionat de comptes, qui s’encarregarà d’analitzar i executar els pressupostos de les universitats que ho demanin. Molt probablement, la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Anna Ripoll, serà la primera en compartir pressupostos amb aquesta figura externa que ha reclamat el Consell Social per fer front a la crítica situació de la UAB.

Manifestació contra les retallades a la UAB del 16 de desembre, dia en què no es va aprovar l'informe de la rectora al Claustre

Ja fa mesos que la UAB no pot fer front a totes les despeses. Després de retallar grans quantitats del capítol de personal, que afecta als treballadors de la universitat, i de fer front a nombroses protestes, l’equip rectoral ha de continuar retallant si volen que la UAB sobrevisqui. A més a més, a la crisi econòmica de la universitat s’hi sumen els conflictes a l’equip rectoral: Joan Gómez, vicerector d’economia fins fa quatre dies, ha abandonat l’equip rectoral per tal de poder-se presentar a les eleccions. Per la seva banda, Ripoll es va veure obligada a convocar eleccions anticipades després de que el Claustre de la UAB no aprovés el seu darrer informe com a rectora. Ara, de cara a tenir més opcions a les eleccions, està endarrerint l’aplicació dels pressupostos i, com a resposta, el Consell Social ha demanat al Govern un comissionat de comptes que analitzi i apliqui.

Ripoll,  que està fent els possibles perquè no entri una figura externa a controlar la seva gestió, ha ofert al Consell Social crear un nou òrgan mixt que controli els pressupostos i la seva execució. Tanmateix, si el Consell Social decideix que vol un comissionat de comptes, la rectora no podrà fer res més que assumir-ho. L’existència d’aquesta nova figura a un campus passa per la petició de la mateixa per part del Consell Social i, segons l’esmena que aprovarà el Govern amb els pressupostos, només en cas que el Govern consideri crítica la situació d’una universitat podrà decidir, sense necessitat de que ho aprovi cap òrgan de la universitat, destinar-hi un comissionat de comptes.

Fa uns mesos, es va crear una comissió per debatre i establir línies de treball sobre la governança a les universitats. La iniciativa va sorgir del Parlament i agrupa a tot de persones del món empresarial i universitari (representants de tots els estaments) que, en poc temps, hauran de presentar els resultats de la seva feina. Fa unes setmanes, aquesta comissió va fer públic un document amb més de sis línies de treball estratègiques entre les què destacava la reducció dels processos de presa de decisions a les universitats i la introducció d’un model menys democràtic que permetés agilitzar els tràmits. Aquesta comissió encara no ha fet pública cap opinió sobre la nova figura que el Govern proposa, el comissionat de comptes, ni sobre el cas concret de la UAB. Tampoc feien cap esment a una figura similar en el seguit de punts que aquesta comissió va fer públics fa unes setmanes.