Daily Archives: 9 Març 2012

Falten cadires

Falten professores, falten treballadores, falten catedràtiques. Falten condicions laborals i més oportunitats per a dones a la universitat. Les dades de l’IDESCAT reflecteixen una situació desigual: per una banda, hi ha més dones amb estudis superiors que homes, per l’altra, els homes s’insereixen més fàcilment i amb millors condicions al mercat laboral.

 

La realitat que reflecteixen les dades de l’IDESCAT també es pot traslladar a la universitat, on només un 37% del professorat titular són dones i únicament un 19% de les càtedres les ocupen dones. Com més s’aprofundeix en l’estructura de la universitat, menys dones s’hi troben. Malgrat que cada vegada es més gran el número de dones titulades, amb millors notes i amb més tesis llegides, la realitat laboral no les absorbeix.

Més informació a:

Només un 19% de les càtedres universitàries les ocupen dones – ARA

Les dones en el mercat de treball de Catalunya – CCOO