Daily Archives: 20 Març 2012

Les universitats de la Xarxa Vives coordinen les seves polítiques lingüístiques

La Xarxa Vives d’Universitats, formada per 21 universitats ubicades a territoris de parla catalana (Països Catalans i Sardenya), ha aprovat el primer pla interuniversitari de política lingüística. El Pla, que engloba accions des del 2011 fins al 2013, s’estructura entorn a quatre eixos: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció.

 

Els representants de les 21 universitats membres presents a la Comissió de Llengua han elaborat aquest Pla de Política Lingüística 2011-2013 centrat en quatre eixos i han establert objectius genèrics i concrets per cadascun d’ells. Dins de l’eix de la normalització destaquen objectius com la promoció del català i la millora de la qualitat lingüística. Per altra banda, el foment del multilingüisme és un aspecte central del segon eix. Pel que fa al tercer eix, la coordinació, es vol establir un espai de coordinació i intercanvi, així com un espai de formació permanent pels tècnics lingüístics. Finalment, en allò relatiu a l’eix de la projecció, s’ha determinat establir contactes amb altres institucions de l’àmbit lingüístic i promoure la projecció internacional.

Es tracta d’un pla de política lingüística ambiciós que, en cas d’implementar-se favorablement, repercutiria positivament sobre els usos i els hàbits lingüístics a les universitats del domini lingüístic del català. Si voleu conèixer millor el pla i els objectius concrets podeu consultar-lo en aquest enllaç.