Daily Archives: 13 Abril 2012

Nova reforma del sistema universitari en marxa

Avui el ministre d’educació, cultura i esport, José Ignacio Wert, ha dit que “la reforma de la universitat espanyola és una prioritat” en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Per això es crearà una comissió d’experts que s’encarregarà de diagnosticar l’estat del sistema universitari

El govern espanyol posarà en marxa el Comitè d’Experts d’Alt Nivell amb l’objectiu de racionalitzar l’oferta de títols i impulsar l’especialització dels centres. A més, aquesta comissió posarà sobre la taula una sèrie de propostes de reformes del sistema universitari amb la voluntat d’anivellar Espanya a d’altres països europeus.

Aquesta comissió està presidida per Teresa Miras Portugal i composta per Óscar Alzaga Villaamil, José A. de Azcárraga, Salvador Barberá, José Capmany, Elisa Chulia Rodrigo, Luis Garicano Gabilondo, Félix Goñi, Rafael Puyol, Matías Rodríguez Inciarte, Mariola Urrea. Tots amb un excel·lent perfil investigador i acadèmics, encara que no tots familiaritzats amb la gestió universitària.

El plantejament parteix d’una incoherència, ja que en primer lloc es pretén fer una futura reforma basant-se en els consells de la comissió, per arribar a la excel·lència i el nivell i qualitat europeu, però al mateix temps –i sempre segons les paraules del govern- es tracta d’establir un estàndard d’eficiència mínima.

Tot ha sorgit de que el govern ha detectat un índex que ells consideren ineficiència, com ara, que el 30% dels títols impartits a tota Espanya compleixin amb el mínim establert de 50 alumnes de nou ingrés. Altres dades significatives per a ells ha estat el nombre d’universitats, 79 a tot l’Estat, i el fet de tenir 236 campus universitaris que ofereixen 2413 graus universitaris, 2758 màsters oficials i 1680 programes de doctorat.

La comissió no començarà des de cero, ja que el govern té línies estratègiques que vol assolir: es preveu impulsar l’especialització de les universitats en diferents àrees de coneixement, optimitzar la oferta de títols i promoure “sinergies” entre les institucions d’educació superior, a més d’impulsar sistemes d’avaluacions externes que valorin l’activitat docent i investigadora.

Des de l’administració central no es veu amb bons ulls el que 1.500.000 alumnes tinguin poca o cap mobilitat (potser sense contemplar la sacrifici econòmic que això comportaria) i que succeeixi el mateix  amb els professor, ja que el 93’3% dels que ara tenen una plaça, ja treballaven en el mateix lloc abans de rebre-la.

Per tot això, la autonomia universitària pot veure-s’hi molt retallada properament, segons el govern central, ja que el temps ha demostrat que aquesta autonomia a derivat en les greus dificultats econòmiques i irregularitats detectades a la gestió de alguns centres.

A més, el ministre José Ignacio Wert ha dit que un dels fets que demostra la prioritat del canvi és que cap universitat espanyola està dintre de les 150 millors de tot el món. La qual cosa pot entendre’s com una referència omesa a la Universitat de Barcelona que, ocupant el lloc 170 al “rànking” global, és la primera de l’Estat espanyol.