Daily Archives: 16 Abril 2012

La vicerectora d’estudiants i política lingüística es reuneix amb tots els cap d’estudis

La reunió celebrada avui 16 de d’abril ha tingut com a tema principal traslladar a aquests responsables dels Consell d’Estudis la posta en marxa de l’Observatori de l’Estudiant. En la presentació hi era la directora del projecte, Àngels Alegre.

Gemma Fonrodona, vicerectora d’estudiants i política lingüística,  ha convocat a tots els cap d’estudis de la Universitat de Barcelona per fer la presentació l’Observatori de l’Estudiant. Aquesta, a càrrec tant de la vicerectora com de la directora del mateix observatori, Àngels Alegre, tenia com objectiu posar de relleu el projecte, demanar la col·laboració dels assistents i començar a mantenir un fluix d’intercanvi dinàmic.

D’altra banda, un dels temes principals era la preparació de la futura Xarxa d’Estudiants de l’Observatori que recollirà un o dos alumnes per ensenyament i que tindrà la funció de donar veu a les idees i visions dels estudiants i les seves preocupacions.

En aquest sentit, el cap d’estudi serà una baula importantíssima, perquè serà ell qui ha de proposar als membres triats de les pròximes eleccions d’estudiants el 26 d’abril.

Si bé aquesta Xarxa estarà composta només per alumnes de grau, també es pretén recolzar la participació d’estudiants de màster i postgraus, però en fases següents.

En la presentació s’ha fet incidència del caràcter participatiu del projecte i del compromís polític de que aquesta participació ha de tenir com a protagonistes als estudiants.

A més, s’ha destacat que aquest Observatori és l’únic que s’ocupa de la dimensió social i la participació dels estudiants com a matèria d’anàlisi, ja que la majoria d’aquests projectes a l’Estat espanyol només tenen com a objectiu l’estudi de la inserció laboral dels seus graduats.

Es volia aclarir que el fi últim és donar eines, recursos i informació als respectius òrgans executius per trobar les mancances socials que poden sorgir per part dels estudiants, i així poder fer-ne polítiques universitàries per millorar aquests aspectes.

Després de les dues intervencions de la vicerectora i la directora de l’observatori es va obrir un torn de paraula on els diversos cap d’estudis que volguessin podien dir dubtes o suggeriments. Es pot dir que aquesta ronda ha estat prou activa, ja que un bon nombre de professors van aportar la seva i, fins i tot, es va crear un petit intercanvi i debat.

Per exemple, la Dra. Susana Buixaderas, de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica, s’ha felicitat de trobar un projecte que fes interpretació i visió global de les raons de tot un recull de dades, de les quals no necessàriament un cap d’estudi ha de tenir la formació adient per a la seva interpretació. D’altre banda, la Dra. Marta Bueno Salinas, ha fet recalcament sobre el fet de que els estudiants dels consells d’estudis tenen com principal preocupació qüestions acadèmiques o relacionades amb aquest àmbit. I, sobretot, uns dels temes més recurrents per part dels caps d’estudis ha estat garantir que la veu dels estudiants es garanteixi, i no només dels candidats triats, ja que és una forma de obrir l’Observatori de l’Estudiant a tota la comunitat universitària de la UB. Una bústia d’idees, opinions i suggeriments que es penjarà en la propera pàgina web de l’observatori és una de les eines que afavoreix aquesta participació general.