Daily Archives: 17 Abril 2012

Entrevista l’associació Bones Arts: Eleccions 2012

1.      Quines són les vostres prioritats com a representants estudiantils aquest curs?

Hi ha tres punts que molt probablement seran claus al nostre programa:

1. La importància dels tallers i laboratoris a la nostres disciplines. Aquests espais, ja siguin de disseny, restauració, gavat, talla, foneria, dibuix o pintura, són les nostres biblioteques i aules d’estudi. Ens trobem que no estan oberts prou hores per manca de mestres de talles que cobreixin tots els horaris.

2. L’extinció digna de la llicenciatura en Belles Arts amb l’adaptació als Graus. Volem que la Facultat compleixi el compromís de deixar acabar els estudis a cada estudiant amb el pla amb què va començar-los.

3. Qualitat real en els nous Graus. Ens trobem amb què l’avaluació continuada no és real i que el professorat encara trigarà uns temps per adaptar-s’hi. Mentre no se’ns pugui garantir una avaluació continuada cal recuperar la 2a convocatòria.

Per altra banda, demanem una major adequació de les assignatures al pla d’estudis de cada grau. En el cas del grau Belles Arts ens trobem amb assignatures que resulten poc o gens útils pel seu procés d’aprenentatge.

 2.      Com heu elaborat el programa d’enguany? Com el penseu difondre?

El programa l’elaborem tenint en compte les propostes dels companys de la nostra candidatura i les que ens fa arribar la resta del col·lectiu d’estudiants.

La difusió la farem per tots els mitjans que tinguem a l’abast: xarxes socials, web (bonesarts.alumnatub.cat), cartells, pamflets, passaclasses, debats, etc., però, sobretot, mitjançant el diàleg i la conversa, garantint d’aquesta manera als estudiants que nosaltres també estem disposats a escoltar.

 

3.      Com penseu arribar a aquells estudiants que desconeixen la vostra tasca i com creieu que podeu convèncer a aquells que recelen de la participació institucional?

Quan parlem amb estudiants que recelen de la participació institucional, el primer que els diem sempre és que els entenem. Encara que sobre el paper hi ha uns mitjans perquè l’alumnat aporti el seu punt de vista, a la pràctica la institució no sempre és receptiva. A més per “parlar” amb la institució sovint cal fer servir uns mecanismes administratius als quals la majoria de l’alumnat no està avesat.

Les fites que Bones Arts ha aconseguit en els mesos que portem com a representants avalen aquest planejament:

–   Evitar un tancament sobtat de la docència per llicenciatura

–   Una preinscripció per evitar problemes en la propera matrícula de llicenciatura

–   Prolongacions extraordinàries de la 2a convocatòria pels graus

–   Crear els Representants de Grup com a figura de proximitat pels alumnes de 1r i 2n dels graus

–   Exigir un procés d’adjudicació de tutors transparent una avaluació justa en la posada en marxa del Treball de Final de Grau

–   Negociar solucions per evitar que els grups d’especialitat es quedin sense espai.

–   Defensar de la qualitat i la concreció en els plans docents

–   Taulells d’anuncis i pressupost de fotocòpies gestionats per alumnes

4.      Quines propostes concretes teniu sobre la segona convocatòria i les taxes universitàries. Com penseu tirar endavant aquestes propostes des dels càrrecs de representació institucional?

Evidentment, estem en contra de la pujada de taxes. Tot increment del cost que ha de pagar l’estudiant va en contra del model d’universitat pública, que hauria de garantir igualtat d’oportunitats per a tothom.

Pel que fa a la segona convocatòria, ens sembla necessària mentre l’avaluació continuada i de qualitat no sigui real.  Hem de lluitar perquè la 2a convocatòria torni a ser un dret a nivell de tota la UB. Mentre no s’aconsegueix aquest objectiu, els estudiants que podrien aprovar a final de semestre amb una mica més d’esforç continuen veient-se forçats a repetir assignatures, amb el corresponent recàrrec. Per això, creiem que cal una segona línia d’actuació a curt termini i a nivell de cada Facultat. En la nostra, concretament, ens plantegem negociar amb cadascun dels coordinadors d’assignatures que incloguin en els plans docents algun sistema perquè els alumnes que els va d’un o dos punts per l’aprovat pugin intentar arribar-hi a final de semestre.

 5.      Què us diferencia de les altres associacions?

Hi ha tres trets que pensem que ens defineixen i ens diferencien. Per una banda, ens diferencia haver revifat la participació dels estudiants als òrgans de govern de la Facultat.

En segon lloc, haver tornat a donar la veu als estudiants en òrgans de decisió ens ha permès acumular una experiència i un coneixement, que ens motiven a continuar treballant i ens engresquen a moure’ns per millorar la nostra facultat.

Finalment, el tercer tret que ens caracteritza som nosaltres mateixos, és a dir, els estudiants de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració. Som estudiants amb unes necessitats específiques, un sector social diferenciat.