Daily Archives: 1 Juny 2012

La comissió permanent del consell de l’alumnat ja ha celebrat la seva primera reunió.

El divendres 25 de maig de 2012 es van reunir els membres de la comissió permanent per tal d’organitzar la propera convocatòria del Plenari del Consell de l’Alumnat.

La comissió permanent del consell de l’alumnat es va conformar el passat 17 de maig, data de la primera reunió del plenari on es van triar els seus membres i els del Consell de Govern.
La reunió d’aquesta comissió permanent es va fer el divendres 25 de maig, a instància de la vicerectora d’estudiants i política lingüística, per tal d’organitzar i preparar la següent convocatòria del plenari, on es decidiran els noms de la resta de membres de les comissions i dels òrgans de representació en delegació del Consell de Govern.
Podeu veure els acord de la reunió aquí.

De què parlem?
Els estudiants membres del Claustre Universitari componen a part el Consell de l’Alumnat. Aquest òrgan, format actualment per 87 estudiants, tenen la capacitat de prendre acords, d’entre altres coses, sobre assessoraments de drets i llibertats del conjunt de l’alumnat a la Universitat (a més d’elaborar i elevar propostes sobre qüestions relatives als drets i deures de l’alumnat ja establerts en l’Estatut de la Universitat de Barcelona); elaboren els projectes de Reglament d’eleccions de l’alumnat; i proposen la convocatòria de referèndums de l’alumnat que tinguin com a àmbit tota la Universitat, d’acord amb el Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i referèndums de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. El Consell de l’Alumnat té una Comissió Permanent encarregada de resoldre els dubtes circumstancials que sorgeixen dintre de les competències de l’òrgan i és a qui t’has d’adreçar mitjançant l’Hotel d’Associacions si tens alguna qüestió per a plantejar al Plenari del Consell de l’Alumnat.