Daily Archives: 18 Juny 2012

Un pacte entre l’AJEC i l’AEP permet l’entrada de forces minoritàries a les comissions del Consell de Govern

El 14 de juny passat es va celebrar la reunió excepcional del Plenari del Consell de l’Alumnat. L’únic punt del dia era l’aprovació dels candidats a la comissió d’afers econòmics, la comissió de dinamització i les 16 comissions del consell de govern.

A diferència de la reunió de convocatòria del consell de l’alumnat, aquesta darrera reunió va ser molt més àgil i dinàmica, el que va permetre l’aprovació de totes les llistes que encara s’havien de aprovar.
L’Hotel d’Associacions havia demanat, sota petició de la comissió permanent, que es presentessin totes les candidatures abans de la reunió, per tal de preparar les paperetes; a més, es va passar un document explicatiu on es detallaven les funcions de les comissions  i la quantitat de membres d’estudiants que tenen representació allà, la qual cosa va permetre un coneixement generalitzat dels llocs on entrava a participar cada candidat prèviament i què es votava concretament.
Les 18 comissions que es votaven tenen una majoria lleugera de representants de l’AJEC, però l’associació de joves estudiants de Catalunya ha sabut fer un repartiment més heterogeni de la seva força. Així, l’AEP ha pogut aconseguir 3 membres a la CAE, una de les comissions més desitjades pels estudiants del Consell de l’Alumnat. A més, candidatures com SISA (del Campus Mundet) o l’Assemblea de Farmàcia i CUFaB han pogut entrar com a representants a comissions tan importants com l’Acadèmica, la de Dinamització o l’Econòmica.
Aquest pacte entre les dues forces majoritàries, que ha permés l’entrada d’aquestes petites forces, ha tingut com a principal perjudicat les candidatures més enfrontades amb l’AJEC i l’AEP a nivell ideològic que no han rebut cap representació a les comissions més enllà de les obligatòries (Permanent i Consell de Govern).