Monthly Archives: Novembre de 2012

Què volen fer els partits polítics en matèria d’universitats?

El CEUCAT obre un espai de consulta per poder fer arribar preguntes i propostes als candidats

El proper 25 de novembre se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. El CEUCAT vol donar a conèixer quines són les prioritats dels partits que s’hi presenten i per això ha decidit obrir una consulta perquè la comunitat universitària pugui fer arribar preguntes i propostes que s’enviaran als responsables dels partits amb representació parlamentària per conèixer de primera mà les seves opinions.

Podeu fer arribar les vostres preguntes fins el dia 8 de novembre a les 12 del migdia a través del següent link. Aquestes preguntes es traslladaran als partits i el resultat de les entrevistes es publicarà de manera resumida a la web.

Des del CEUCAT volen deixar clar que no es tracta d’analitzar les propostes ni posicionar-se sinó tan sols d’oferir a l’estudiantat i la societat en general la posició que tenen els partits polítics en matèria d’universitats d’una manera sintetitzada.

 

 

Quatre candidats a les eleccions al Rectorat de la UB

Josep Antoni Vombí, Victòria Girona, Joaquim Gutiérrez i Dídac Ramírez són, per ordre alfabètic, els candidats a les eleccions del 22 de novembre

Un cop acabat el període de presentació de candidatures al càrrec de rector o rectora de la Universitat de Barcelona, la Junta Electoral Permanent ha proclamat avui de manera provisional els candidats a les eleccions que són, per ordre alfabètic: Josep Antoni Bombí Latorre, catedràtic del Departament d’Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia; Victòria Girona Brumós, catedràtica del Departament de Fisicoquímica; Joaquim Gutiérrez Fruitós, catedràtic del Departament de Fisiologia i Immunologia, i Dídac Ramírez i Sarrió, catedràtic del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial. El dia 7 de novembre la Junta Electoral Permanent proclamarà definitivament les candidatures, i s’iniciarà així la campanya electoral, que s’allargarà fins al 20 de novembre.

Les eleccions al Rectorat de la UB tindran lloc el dijous 22 de novembre, i serà la tercera vegada, d’acord amb la legislació vigent, que el nou rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. Si cap candidat obté la majoria absoluta el 22 de novembre, es farà una segona volta el dia 27 del mateix mes i es proclamarà rector o rectora el candidat que obtingui la majoria simple de vots.

En aquestes eleccions tenen dret a vot un total de 64.577 El vot serà podnerat segons el criteri següent: el professorat doctor amb vinculació permanent tindrà  un valor del 51 % del total, el de laltre personal docent i investigador un 9%, el de l’alumnat un 30 % i el del personal d’administració i serveis un10 %.

Si voleu més informació o el calendari electoral complet ho podreu trobar al web de les Eleccions al Rectorat 2012.