Daily Archives: 5 Desembre 2012

L’11 de desembre, eleccions parcials d’estudiants a la UB

L’11 de desembre serà la data de les eleccions parcials d’estudiants per cobrir les vacants dels diferents òrgans de govern, dels quals formen part els estudiants de la UB. Com a novetat d’aquesta edició tenim la publicació del nou“Reglament d’eleccions a òrgans col·legiats i referèndums de l’alumnat de la Universitat de Barcelona”, aprovat pel Plenari del Consell de l’Alumnat el 21 de juny de 2012 i pel Claustre Universitari el 12 de juliol de 2012.

Segons el calendari electoral aprovat, el cens electoral (al qual cal estar inscrit per poder votar) estarà disponible en el cas de les votacions al Claustre des del 22 d’octubre, i en cas de Juntes de Facultats i Consells d’Estudis des del 29 d’octubre. La proclamació de les candidatures serà entre el 26 i el 30 de novembre i la campanya electoral es farà del 30 de novembre al 10 de desembre.

La participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a l’enfortiment de la societat democràtica i universitària.