Daily Archives: 19 Març 2013

La càtedra UNESCO comparteix 900 referències sobre gestió universitària

La càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària comparteix els seus continguts en obert

Fins ara les publicacions de la Cátedra UNESCO ja eren de lliure accés a través d’una llicència Creative Commons. Ara, a més a més, comparteix recursos que utilitza en el desenvolupament de les seves activitats.

Per tal de fer-ho comparteixen les referències contingudes al gestor bibliogràfic que utilitzen. Es tracta de CiteULike, un servei gratuït compatible amb la majoria de gestors de bibliogràfics existents. Compta amb més de 900 referències organitzades per grups temàtics que poden traslladar-se a altres biblioteques o gestors i accedir-hi, sempre que la llicència ho permeti.

Podeu accedir-hi a aquest link.