Daily Archives: 20 Juliol 2013

Accessibilitat comunicativa: el camí inclusiu perquè la informació estigui a l’abast de tothom

Quan parlem dels beneficis que les noves tecnologies tenen en la nostra vida quotidiana se sol subratllar molt el caràcter innovador, sense precedents, quasi revolucionari, de moltes eines i aplicacions.

 

No es tracta de negar la importància de les transformacions que suposa l’anomenada societat de la informació i el coneixement, però sovint sembla que oblidem que, per a la majoria de nosaltres -pels quals el nostre dia a dia no sol ser una aventura envers l’insondable i el desconegut-, les noves tecnologies ens permeten fer, de forma més eficient, còmode, versàtil, divertida, coses que la humanitat fa segles i segles que fa: coses com comunicar-se amb els altres, aprendre nous coneixements, rebre i donar informació, treballar o buscar com i on treballar, jugar, escriure, etc. Les noves tecnologies, doncs, més enllà de les seves aportacions extraordinàries, ens permeten estar i mantenir-nos enxarxats. Una paraula que ja és patrimoni del món de la informàtica, però que fonamentalment significa estar vinculat amb els altres, en diàleg amb l’entorn, ser punt d’arribada i sortida, punt de trànsit, d’informació, coneixements, experiències; en definitiva, estar enredat en un garbuix de relacions socials i comunicatives. Més resumidament, les noves tecnologies ens permeten formar part d’un espai compartit i aprofitar-ne i alimentar-ne el seu capital.

Ara bé, també és propi de la humanitat des de fa segles i segles que certs col·lectius es vegin exclosos d’aquestes xarxes, o bé que només amb moltes dificultats puguin fer allò que hem dit que és habitual i simple per a molts de nosaltres: comunicar-se, accedir a la informació, treballar, jugar, etc. Com sabem, les persones amb alguna discapacitat són un dels col·lectius que troben dificultats per poder accedir i compartir els espais i les activitats comunes, per poder enredar-se en les xarxes socials. A aquestes alçades no hauria de ser necessari insistir en què aquestes dificultats no es deuen tant a les menors capacitats de la persona quant a les restriccions i obstacles que imposen els medis, els instruments i els productes, a la seva utilització per un ventall ampli i divers de funcionalitats. En efecte, l’exclusió de les persones amb discapacitat de la participació i del gaudi de certs productes i serveis es deu, en gran part, a una historia ancestral de dissenys pensats només per a una part de la població (la que té el privilegi de ser “normal”), i més recentment, a una tendència a produir dissenys que ni tan sols responen a la funcionalitat pràctica d’una part de la públic, sinó més aviat a criteris de mercat, estètics, etc. En resum, una manca de perspectiva de disseny per a tothom fa que una part important de la població -no només les persones amb una discapacitat reconeguda, sinó també persones grans, infants, persones amb dificultats transitòries- tinguin majors dificultats per usar les tecnologies de la informació i la comunicació. Això els pot deixar “fora de joc”, insistim, no només de les prestacions extraordinàries de les noves tecnologies, només reservades a uns quants escollits, sinó de les activitats més corrents del dia a dia, en les que cada vegada tenen més protagonisme els dispositius informàtics.

Fer més fàcil l’accés d’aquestes persones a les tecnologies de la informació i la comunicació, afavorir-ne la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva assenyalada, és el que ha orientat el recent projecte dut a terme per la Fundació Desenvolupament Comunitari amb el suport de la Fundación Vodafone. Ha consistit en equipar amb eines d’accessibilitat un punt informàtic de la Biblioteca Central de Reus, la biblioteca Xavier Amorós, i en dur a terme algunes millores d’accessibilitat en l’entorn de l’equipament. Així doncs, un dels ordinadors de la Biblioteca, que com en tantes d’altres està disponible per a qualsevol usuari/ària per a navegar, estudiar, redactar, reproduir continguts audiovisuals, etc., disposa ara d’eines específiques per a les persones amb discapacitat física, les persones amb discapacitat visual i les persones amb discapacitat intel·lectual, a més de beneficiar altres col·lectius com les persones grans amb dèficits motòrics i/o visuals o els infants que s’inicien en l’ús de l’ordinador.