Daily Archives: 7 Octubre 2013

Ja podeu consultar els resultats de les enquestes de valoració

Els resultats de les enquestes de valoració d’assignatures i professorats del segon semestre del curs 2012-13

Al següent enllaç podeu consultar el resultat de les enquestes sobre assignatures i professorat del segon semestre del curs 2012-2013 desglossades per estudis. Les enquestes van començar a realitzar-se l’any 1990-1991 en format paper. Amb la posada en marxa dels graus i els màsters universitaris, l’opinió sobre aquests ensenyaments quant a les assignatures i a l’actuació docent del professorat es recull a través d’enquestes en línia

Les dades obtingudes d’aquestes enquestes són molt útils i una valuosa eina d’informació per al professorat i responsables acadèmics. A més  a més ota la informació és absolutament confidencial.

El professorat és el destinatari principal d’aquesta informació, ja que és el primer interessat a conèixer la  satisfacció amb la seva docència  i el conjunt de les assignatures. Així mateix, els processos d’avaluació de la docència posen també a disposició dels responsables de la Universitat dades i elements de judici que ajuden en la presa de decisions sobre diversos aspectes, com ara la política de personal, la política d’innovació docent, l’administració de recursos, etc.