Daily Archives: 9 Octubre 2013

Ja està oberta la convocatòria del programa d’ajuts bkUB

S’obre la convocatòria per sol·licitar dos dels ajuts econòmics del programa bkUB

 

Estan obertes les convocatòries per sol·licitar dos dels ajuts econòmics inclosos en el programa bkUB per contrarestar l’enduriment de les condicions d’accés al sistema de beques públiques. En concret, s’ha convocat l’ajut per a estudiants de nou accés que no puguin gaudir de la beca general pels canvis que hi ha hagut en els requeriments acadèmics des del curs 2012-2013, així com l’ajut per pal·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada.

En el primer cas, l’import de l’ajut serà el del total dels crèdits ordinaris de la matrícula del curs 2013-2014. En el segon, la suma de l’ajut serà la deducció del 25 % de l’import dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 crèdits.

El programa bkUB ha estat dissenyat com a programa propi d’ajuts econòmics per garantir que cap estudiant amb capacitat i mèrit acadèmic deixi la universitat per motius econòmics. El programa, que complementa el sistema de beques públic, ajudarà els estudiants que tinguin dificultats per pagar la matrícula una vegada s’hagin resolt la beca general i la d’Equitat.

Els ajuts compten amb un fons de 600.000 euros i donen la possibilitat per exemple de fraccionar el pagament de la matrícula en set terminis, el descompte d’un 30 % en màsters oficials, la matrícula condicional fins a la resolució de la beca o la bonificació de 3,76 euros per crèdit a estudiants d’Enginyeria, tal com fixa la convocatòria de la beca Equitat. S’inclouen també ajudes per casos de risc en la continuïtat acadèmica quan s’esdevenen canvis en la seva situació econòmica.

La UB es va convertir l’any passat en la primera universitat que posava en marxa mesures contra l’increment del preu del crèdit i per ajudar a les alumnes. Més de 700 estudiants es van poder beneficiar d’aquests ajuts i ara el programa bkUB es complementa amb la creació d’una comissió mixta formada per representants de la Universitat i dels estudiants, tots de la UB, per establir els criteris que permetin detectar les casuístiques econòmiques que dificulten la continuïtat dels estudis.