Monthly Archives: gener de 2015

L’AGAUR ofereix ajuts per acreditar el B2 d’una tercera llengua

Els estudiants de les universitats catalanes que han començat els seus estudis de grau aquest curs 2014-2015 hauran d’acreditar, abans d’acabar els estudis, un nivell B2.2 d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià). Des de l’AGAUR s’ofereix un ajut de 50€ per obtenir el certificat CLUC, que acredita aquest nivell, entre l’1 de setembre de 2014 i el 31 de desembre de 2015. Els ajuts estan destinats a estudiants de grau que comencen els seus estudis per primer cop aquest curs.

Podeu trobar tots els detalls al següent enllaç. Podeu demanar l’ajut fins el 30 de gener de 2016.

IX Lliga interna de Debat (11, 12 i 13 de febrer)

Aquest febrer ens porta la IX Lliga interna de Debat de la UB. Un projecte nascut el 2007 i impulsat per la Universitat de Barcelona, tant pel personal docent com pels estudiants/es.

La Lliga interna cerca donar les eines d’oratòria útils en un debat competitiu i ofereix, al mateix temps, un espai dins la nostra Universitat per a dur a terme un complement formatiu molt enriquidor.

La durada sol ser d’una setmana i en aquesta es conformen petits grups que s’enfronten defensant diferents punts de vista sobre qüestions d’actualitat i d’interès general.

Enguany la Lliga interna de Debat es farà els dies 11, 12 i 13 de febrer.

Cartell complert localització
https://debatub.wordpress.com/ix-lliga-debat-universitat-de-barcelona/

XI Congrés Nacional d’Investigació de Pregrau en Ciències de la Salut

Ens ha arribat a la bústia de l’Hotel d’Associacions el programa provisional de l’XI Congrés Nacional d’Investigació de Pregrau en Ciències de la Salut, i hem cregut que podria ser interessant fer-ne difusió:

El Congrés tindrà lloc els dies 12 i 13 de març del 2015, a l’Hospital Universitario Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid i està dirigit a estudiants que cursen titulacions universitàries en el camp de les Ciències de la Salut.

El programa científic inclou conferències magistrals i ponències en les què hi participaran docents i experts professionals.

També es podrà assistir a tallers com: Suport Vital Bàsic, Sutures, Vendatges, Fisioterèpia i Vies; i participar en d’altres d’interactius com: Hidratació, Medecina del Viatger i Higiene prequirúrgica.

I hi haurà la presentació de comunicacions en format oral, pòster-discussió i vídeo.

La jornada està organitzada per la Universidad de Alcalá i l’Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria Militar (IMIDEF).

S’han iniciat les gestions per a que pugui computar 1 ECTS de Lliure Configuració.

Programa: http://www.uah.es/facultad-medicina-ciencias-salud/noticias/docs/triptico_provisional.pdf

17 beques de col·laboració amb Facultats de la UB

Convocatòria extraordinària de 17 beques de col·laboració amb el Comissionat per a
Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social

BASES:
De conformitat amb les previsions de l’Estatut de la Universitat de Barcelona (UB) i d’acord amb el que disposa el Reglament de beques de col·laboració aprovat pel Consell de Govern amb data 8 de maig de 2012, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona.

Requisits generals:
1. Ser estudiant de la UB o dels seus centres adscrits en qualsevol dels ensenyaments homologat de grau, primer i segon cicles, màster universitari o programes de doctorat i dels ensenyaments propis als quals fa referència l’Estatut de la UB, a excepció dels estudis d’extensió universitària o de certificat d’aprofitament durant el curs acadèmic de col·laboració de la beca i en el moment de finalització de presentació de les sol·licituds. D’acord amb l’art. 4.1 del Reglament de Beques de Col·laboració no es consideren estudiants de la UB els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats.

2. No haver gaudit d’una beca de col·laboració en la mateixa unitat o entitat externa durant més de tres anys acadèmics consecutius immediatament precedents al de la convocatòria.

3. Tenir un mínim de 30 crèdits superats en l’ensenyament de què l’alumne o l’alumna es matricula, a excepció dels estudiants que inicien un ensenyament, quan es tracti d’una matrícula semestral, que estigui matriculat en màster o en un postgrau propi.L’alumnat que opti per la modalitat de temps parcial de permanència haurà de tenir superats un mínim de 15 crèdits. Els/les estudiants de doctorat només cal que compleixin la condició d’estar matriculats en un programa de doctorat, postgrau o mestratge o tenir la condició d’estudiants de doctorat de la Universitat de Barcelona, segons el que estableixi el Consell de Govern en matèria de tutela de doctorat.

4. Matricular-se d’un mínim de 18 crèdits o d’un nombre inferior si amb aquesta matriculació es finalitza l’ensenyament, o bé, si es tracta d’una matrícula semestral, cursar estudis de doctorat o de postgraus propis.

5. Tenir coneixements orals bàsics de català i/o castellà.

Link de la convocatòria: http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/2015/c20152.pdf

UB_beqes