Daily Archives: 18 Mai 2015

Subvencions per a activitats!

La vostra associació ha realitzat alguna activitat o està a punt de fer-ho? Formeu part del Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la Universitat de Barcelona? Si és així, podeu sol·licitar una subvenció per a activitats! Recordeu que el termini de tancament de la convocatòria vigent és el 31 de maig!

La UB compta amb associacions d’estudiants molt actives que, al llarg del curs, organitzen congressos, jornades, cicles, cursos, etc. Tot això, però, suposa una despesa econòmica: el material necessari, els ponents, les publicacions… Per tal d’ajudar a finançar aquestes activitats, disposeu de les SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS D’ESTUDIANTS de la UB. Aquest mes finalitza el termini de la darrera convocatòria del curs 2014-2015. Aprofiteu-la!

Què és?

Aquesta subvenció cerca donar suport a les associacions registrades a la UB que realitzen activitats en l’àmbit de la Universitat de Barcelona. Les activitats han d’estar adreçades, entre d’altres, a l’alumnat de la UB.

Qui la convoca?

La Comissió d’Afers Econòmics (CAE) del Consell de l’Alumnat, d’acord amb el vicerectorat responsable dels afers dels estudiants.

On puc trobar la sol·licitud? I el text de la convocatòria?

Aquí tens el pdf! subvencions per a activitats d’estudiants

On s’ha de presentar la sol·licitud?

En qualsevol registre oficial de la Universitat de Barcelona, indicant que la documentació presentada s’enviï al Vicerectorat d’Estudiants.

Quina és la quantitat màxima que pot sol·licitar la meva associació?

Les activitats que es duguin a terme en el marc d’un mateix centre o facultat tenen una subvenció màxima de 600 €. Les activitats que abastin més d’un centre o facultat poden arribar a ser subvencionades amb un màxim de 1.200 €.

Quins conceptes se subvencionen?

Aquells indispensables per a la realització d’una activitat. Hi ha algunes excepcions que podeu trobar al text de la convocatòria, com ara les activitats d’organització interna de les associacions, les activitats que duen a terme grups externs a la Universitat o aquelles que no estiguin adreçades a l’alumnat de la UB. Tingueu en compte que:

-En concepte de viatges, publicacions, i/o revistes cada associació o grup d’estudiants pot ser subvencionat per un màxim de 600 € per cada any natural.

-En concepte de conferències es pot sol·licitar subvenció per a ponents o grups de ponents, amb un màxim de 100 € per persona i amb un límit de 300 € per aquest concepte en una mateixa activitat.

I si encara no hem realitzat l’activitat?

Únicament s’admeten sol·licituds de subvencions per a activitats que s’hagin dut a terme dins del termini corresponent o, excepcionalment, que estiguin a punt de realitzar-se. Heu de tenir present que, una vegada aprovada la sol·licitud de subvenció, les associacions que no hagin entregat alguna factura han de fer-ho, com a màxim, en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de la resolució de concessió de la subvenció.

Dubtes? Escriviu-nos a hotel@ub.edu