Daily Archives: 19 Juny 2015

Subvencions per a activitats d’estudiants

Des de l’Hotel d’Associacions, us informem que ja s’han resolt les subvencions per a activitats d’estudiants convocades pel Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat.
La Comissió d’Afers Económics (CAE) del Consell de l’Alumnat, encarregada de valorar les sol·licituds, convoca d’acord amb el vicerectorat responsable dels afers dels estudiants tres períodes de presentació de sol·licituds. La darrera convocatòria, que va finalitzar el 31 de maig, contemplava les activitats realitzades per associacions d’estudiants en el període corresponent, és a dir, entre març i maig, així com les activitats d’imminent realització. S’han atorgat subvencions a tres associacions UB per tal de cobrir les despeses derivades de quatre activitats:
Associació de Debat i Oratòria de la Universitat de Barcelona
L’Associació de Debat i Oratòria de la Universitat de Barcelona realitza diferents activitats per tal de promocionar, potenciar i transmetre els coneixements del món del debat i de l’oratòria. Les activitats que han presentat a aquesta convocatòria són el Torneig Interpoli, una competició de debat interuniversitària, i un curs intensiu de formació per a les presentacions dels treballs finals de grau, curs que ofereixen a tots els alumnes que es trobin en l’últim curs de grau.
Grup de Teatre de Psicologia
Cada any, l’Associació del Grup de Teatre de Psicologia ofereix diverses activitats als estudiants, com el cap de setmana teatral, on treballen destreses en les quals normalment no es pot aprofundir en les classes regulars. El cap de setmana teatral es realitza al Casal Sant Vicenç a Arenys de Mar.
ARDIT Cultures Medievals
Ardit és una associació interdisciplinària d’estudiants de tercer cicle interessats en la recerca i la difusió del llegat cultural medieval. Amb l’objectiu de presentar les recerques realitzades en l’entorn català en l’àmbit internacional, així com de conèixer els projectes d’estudiants d’altres universitats, han organitzat el 2n Congrés Internacional ARDIT de medievalistes “Senses and Sensuality in the Middle Ages”.

Segona jornada del Congrés “Senses and Sensuality in the Middle Ages”
Segona jornada del Congrés “Senses and Sensuality in the Middle Ages”

Us recordem que totes les associacions d’estudiants inscrites al registre de la UB poden optar a aquestes subvencions. Trobareu més informació a aquesta publicació!