Daily Archives: 3 Setembre 2015

Parlem amb Isagoria Associació

Per a la darrera minientrevista de l’estiu, redactada al Veneto, ens hem posat en contacte amb Isagoria Associació, una de les incorporacions més recents a l’Hotel d’Associacions, i a través del seu secretari, Pol Pallàs Secall, ens expliquen com han viscut l’experiència.

Moltes gràcies Pol! : )

                                                                                             Idea, text, imatge: Glòria-Mireia Montanyà
(Hotel d’Associacions – UB)

Pol Pallàs Secall_Isagoria Asso

         Pol Pallàs Secall, secretari d’Isagoria Associació, a l’Edifici Històric (UB).

“Tenim una vocació marcadament europeista i els temes que tractem són la democràcia i la construcció de la pau”

-Et pots presentar breument? Em dic Pol sóc Llicenciat en Humanitats per la UPF i ara estudio el Grau de Dret a la UB. També he fet el Màster de Relacions Internacionals a la UAB. Una pel·lícula que m’agrada és “12 hombres sin piedad” perquè mostra que una sola persona crítica pot fer que les 11 restants reflexionin i cabin prenent una decisió justa.

-Quina associació representes? Sóc el secretari d’ISAGORIA Associació, terme grec que significa ús de la paraula entre iguals a l’assemblea.  Tenim una vocació marcadament europeista i els temes que tractem són la democràcia i la construcció de la pau; i entrant més en el detall, ens interessa especialment el Caucas i l’Europa de l’Est. Molts de nosaltres ens hem conegut a través d’un màster de Relacions Internacionals i, en aquest sentit, la política internacional té sempre un pes rellevant.

-Quina activitat voleu desenvolupar des d’Isagoria Associació? Tenim previst crear activitats i cursos de formació per qui estigui interessat en aprofundir en els temes que he comentat abans. I properament, al novembre, participarem com a entitat coorganitzadora en un training a Copenhagen sobre processos electorals i observació electoral.

-Diries que crear una associació ha estat senzill o.. complicat? El procés en sí no és molt complicat. Tot i que la part administrativa pot fer-se  una mica pesada. Cal admetre-ho (somriu). La part més engrescadora, encara que no per això més fàcil, és la de, a partir d’una idea abstracta o general del que vols fer, concretar unes idees i l’activitat que vols dur a terme. Però, al cap i a la fi, un projecte és com un trencaclosques que demana passar-hi una estona fins que aconsegueixes resoldre-ho completament. I això és bonic.

-Quins passos heu seguit per a crear l’associació? El primer ha estat tenir la idea i després que aquesta hagi estat compartida per un grup de persones. Després, quan t’hi poses, cal fer els estatuts que delimiten allò que es vol fer, els principis a seguir i el tipus d’activitat a dur a terme. I es pot dir que existeix l’associació des de l’acte fundacional, és a dir, des del moment en què s’ha decidit com s’organitza, com funciona, com és la junta directiva i el sistema de presa de decisions. Això és un simple acte de voluntat i, a partir d’aquí, ja pots inscriure’t a l’Hotel d’Associacions i obtenir el número de registre intern (vàlid dins de la UB), el domicili social (gràcies al fet que les associacions i els grups d’estudiants podem rebre correu a l’Hotel) i tot seguit obres un compte corrent (a l’entitat bancària que creguis adient). Un cop fet, pots anar al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya per a obtenir un núm. d’identificació fiscal.

-Per a la redacció dels estatuts heu seguit algun model? Sí, a pàgina de la  Generalitat hi ha un model d’estatuts que facilita el tràmit. Pensa que redactar una vintena de pàgines de com s’organitza una entitat constituïda voluntàriament sense ànim de lucre i que cerca aconseguir una finalitat comuna, no és una tasca excessivament senzilla. El què hem fet és agafar aquest model i l’hem adaptat a les necessitats particulars d’ISAGORIA Associació.

-Us heu registrat també a la Generalitat, per què ho heu fet? Principalment per a tenir el número d’identificació fiscal (NIF) i a efectes de publicitat; ja que no cal la inscripció per a adquirir personalitat jurídica. Ells han verificat aspectes com que els nostres estatuts segueixen uns requisits de democràcia interna i al final hem obtingut el número d’identificació fiscal provisional, posteriorment arriba el NIF definitiu (que es pot demanar, si es vol). El NIF podríem dir que és com un número màgic que t’obre les portes de l’administració.

-En aquest procés, quin paper hi ha jugat l’Hotel d’Associacions de la UB? Per a nosaltres ens és molt interessant l’espai que posa a disposició la UB, a través de l’Hotel d’Associacions, perquè ens permet tenir un espai de reunions i d’activitats al centre de Barcelona; ja que es troba ubicat a l’Edifici Històric. I també ens és de gran utilitat, com ja he avançat, en el sentit de tenir un domicili social, tret fonamental per a registrar-se a la Generalitat.

-Com se us pot contactar? A través del correu isagoriapad@gmail.com, del compte de Facebook i del compte de Twitter.

8a Convocatòria ‘Emprende tus Prácticas’

Ens ha arribat a la bústia la convocatòria “Emprende tus prácticas” i ens ha semblat que podia ser d’interès general. Tot seguit us deixem en aquesta entrada al Blocveu tota la informació: 🙂

EmprendeTusPrácticas

Las Fundaciones Universidad-Empresa (FUE) y José Manuel Entrecanales (FJME) han abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la octava edición del programa Emprende tus Prácticas, que se desarrollará durante los meses de octubre de 2015 a enero de 2016, en 40 start-ups de base tecnológica en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, La Rioja, Mallorca y, por primera vez, también en Gijón.

Financiada por la Fundación José Manuel Entrecanales (FJME), y con la colaboración de la Fundación Universidad-Empresa, esta iniciativa tiene por objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes, apoyar iniciativas empresariales con gran potencial que se desarrollan en España, y ofrecer prácticas formativas de valor añadido para los universitarios.

En las siete ediciones anteriores del programa Emprende tus Prácticas han participado ya 180 universitarios. Esta nueva convocatoriaofrece 50 plazas para estudiantes de últimos cursos de Ingeniería Informática, de Telecomunicación e Industrial, Matemáticas, Ciencias Químicas, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing, Periodismo, Publicidad, Diseño Gráfico, Comunicación y Comercio.

Las prácticas se desarrollarán en media jornada y los candidatos seleccionados recibirán una bolsa de ayuda al estudio de 400 € brutos mensuales y serán dados de alta en el Régimen General de Seguridad Social conforme a la normativa vigente.

Los interesados en optar por una de las plazas convocadas deberán registrarse en http://www.fue.es/fjme antes del próximo día 15 de septiembre.