Daily Archives: 21 Setembre 2015

L’Observatori de l’Estudiant i l’Hotel d’Associacions a la jornada de benvinguda dels estudiants del Grau de Podologia

L’Observatori de l’Estudiant (UB) i l’Hotel d’Associacions (UB) van participar conjuntament en la Jornada de benvinguda als estudiants de primer curs del Grau de Podologia, al Campus Ciències de la Salut de Bellvitge, el passat divendres 18 de setembre.

Glòria-Mireia Montanyà (becària de l’Hotel d’Associacions i estudiant del Grau de Dret), va explicar breument els serveis que s’ofereixen a les associacions i grups d’estudiants que es donen d’alta al registre intern de la UB, explicant com funciona la reserva dels despatxos ubicats a l’Edifici Històric (i que es troben a disposició dels estudiants), especificant els horaris i els mitjans d’atenció al públic, i esmentant la possibilitat de demanar les subvencions que el vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat posa a l’abast dels estudiants mitjançant la subvenció per a projectes de participació estudiantil (convocada un cop l’any) i la subvenció per a activitats d’estudiants (de convocatòria trimestral).

Tot seguit, Àngels Alegre (directora de l’Observatori de l’Estudiant) i Albert Gili (estudiant del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració), van explicar com funciona i com es participa a l’Observatori de l’Estudiant incidint en el fet que és una eina a disposició de l’estudiantat universitari per a que pugui implicar-se més en la vida universitària, en la conformació d’un model educatiu que s’adapti millor a les necessitats socials i acadèmiques canviants del nostre dia a dia, i que garanteixi el desenvolupament de la dimesió social, de la inclusivitat i de l’equitat educatives. També van explicar la dinàmica dels diferents grups de treball de l’Observatori de l’Estudiant,  així com les iniciatives individuals impulsades pels propis estudiants; i van concloure la intervenció destacant l’experiència d’ Elena Subero, actual graduada en Podologia, que va comptar amb el suport i la col·laboració de l’Observatori de l’Estudiant en la recollida de dades per a dur a terme el Treball de Final de Grau (TFG), dirigit pel professor Carles Vergès.

En el futur s’ha previst continuar fent presentacions de l’Observatori de l’Estudiant (UB) en diferents Facultats i convidar l’Hotel d’Associacions a unir-s’hi per a donar encara més visibilitat a la tasca que es du a terme quotidianament, i garantir així el contacte directe entre aquests organismes de la UB i el conjunt dels estudiants.

logo_bwLOGO-BLAU-PNG