Daily Archives: 16 Desembre 2015

Demà a la UB: “Decideix sobre el 3+2”!

Això és demà!! 🙂

Cartell3_2.png

El dijous 17 de desembre, els estudiants de la Universitat de Barcelona faran una consulta sobre la nova ordenació acadèmica dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona, conegut popularment com a 3+2.

La consulta, que té el suport del Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, conté tres qüestions:

  1. Estàs a favor que no s’apliqui la nova ordenació dels ensenyaments (coneguda popularment com a 3+2) fins que s’obri un procés de debat i participació?
  2. Creus que és factible, per l’estudiantat, afrontar el canvi de model del sistema d’ensenyament universitari tenint en compte l’actual cost dels graus i màsters i el sistema de beques?
  3. Seguint criteris exclusivament acadèmics, creus que el grau que curses, o que has cursat, s’hauria d’impartir en tres anys?

Aquesta última pregunta no l’han de respondre els estudiants dels graus de Medicina (ha de tenir 360 crèdits), Farmàcia i Odontologia (han de tenir 300 crèdits), ni Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, lnfermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Podologia, Dret i Psicologia (han de tenir 240 crèdits).

Poden participar en aquesta consulta tots els estudiants de grau i màsters oficials de la Universitat de Barcelona. El dia de la votació, cada centre disposarà de dues urnes, una per als estudiants de grau i una altra per als estudiants de màster d’aquella facultat. La jornada electoral durarà de 9 a 20 hores ininterrompudament.

El Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat ha fet públics una sèrie d’aclariments al voltant del nou model d’ordenació acadèmica als ensenyaments de la Universitat de Barcelona.

Tota la informació de la consulta es canalitzarà a través d’aquest enllaç.