Monthly Archives: Setembre de 2016

Convocada la subvenció per a projectes de participació d’estudiants de la UB (2016)

logoUBS’acaba de publicar la subvenció per a projectes de participació estudiantil d’associacions i grups d’estudiants de la UB.

Es destina a aquesta convocatòria l’import de 20.000 € que aniran a càrrec de la partida del vicerectorat CeGe: 10020001828000 i posició pressupostària D/226000900/C2016G/G00 programa: AG0DS004 Altres/Suport Participació i Representació Estudiants.

Tot seguit podeu consultar tota la informació a l’enllaç següent: Subvenció projectes 2016