Category Archives: Espanya

El Paranimf de la UB acollirà el congrés de la federació espanyola de la Xarxa d’Estudiants Erasmus

Del 14 al 16 de febrer, la Universitat de Barcelona obrirà les seves portes al PN Barcelona 2014, una trobada que tractarà el nou Erasmus +.

L’associació Xarxa d’Estudiants Erasmus (ESN), fundada l’any 1989 i integrada per més de 12.000 estudiants de 36 països té com a objectiu millorar la integració dels estudiants que participen en programes internacionals de mobilitat, així com contribuir a respondre a les seves necessitats amb diverses activitats socials, que comprenen intercanvis lingüístics i excursions, entre d’altres.

La trobada parlarà sobre el nou Erasmus +, i s’inaugurarà amb un acte en el qual intervindran Antoni Castellà (Secretari de les Universitats de la ‘Generalitat de Catalunya’), Gerard Ardenuy (Regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona), Mar Duque (Directora del OAPEE), Maria Callejón (Vicerectora de Relacions Internacionals de la UB), Isabel Martínez (Comissionada per la Universidad, Juventut i Plans Especials), Montserrat Rodríguez (‘Head’ del Comité Organitzador de la PN de Barcelona), i Jorge Martín (Presidente d’ESN Espanya).

L’acte s’organitza amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, i majoritàriament es durà a terme l’Edifici històric de la Universitat de Barcelona, el qual va ser dissenyat per l’arquitecte Elies Rogent i Amat i va ser construit entre 1863 i 1893.

Actualment, l’edifici d’estil neoromànic i exemple paradigmàtic d’arquitectura barcelonesa del s.XIX, és la seu de les facultats de Filologia i Matemàtiques. I en aquesta ocasió cedirà els seus espais a la Plataforma Nacional Barcelona 2014, en el Paranimf es realitzaran gran part dels actes programats.

Aquí podeu consultar el programa del congrés, que inclourà workshops, presentació de candiadtures, consultes, i diferents actes en llocs reconeguts de la ciutat, entre d’altres.

Per a més informació [ + ]

Imagen

Beques molt complertes per estudiants excel·lents aquest estiu

La Fundació Carolina, el Grup Santander i la Fundació Rafael del Pino tornen a organitzar el “Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos”.

Si vols formar-ne part, llegeix a continuació.

Enguany l’edició tindrà lloc a Madrid dels dies 30 de juny al 13 de juliol de 2013.

El programa té com a finalitat estrenyir relacions i refoçar vincles entre joves llicenciats espanyols i llatinoamericans per crear xarxes de col·laboració en primera persona.

El total estarà format per 43 joves llatinoamericans, 2 portuguesos i cinc espanyols. Dues setmanes de conferències, trobades i visites a través d’una intensa agenda d’immersió social en la realitat espanyola i d’altres països europeus.

La beca inclou el viatje a Madrid, l’allotjament, la manutenció, els gastos acadèmics i els desplaçaments durant el programa.

Els requisits principals són:

Ser menor de 27 anys.

Haver obtingut una llicenciatura, enginyeria o arquitectura després de l’1 d’octubre de 2010.

Un expedient acadèmic brillant i acreditar contrastades habilitats socials.

Si vols presentar la teva sol·licitud envia un correu a hotel@ub.edu amb la referència “beca fundació Carolina”. D’aquesta manera tramitarem la documentació necessària i t’acabarem de donar la informació que necessites.

Anima’t!

 

 

La càtedra UNESCO comparteix 900 referències sobre gestió universitària

La càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària comparteix els seus continguts en obert

Fins ara les publicacions de la Cátedra UNESCO ja eren de lliure accés a través d’una llicència Creative Commons. Ara, a més a més, comparteix recursos que utilitza en el desenvolupament de les seves activitats.

Per tal de fer-ho comparteixen les referències contingudes al gestor bibliogràfic que utilitzen. Es tracta de CiteULike, un servei gratuït compatible amb la majoria de gestors de bibliogràfics existents. Compta amb més de 900 referències organitzades per grups temàtics que poden traslladar-se a altres biblioteques o gestors i accedir-hi, sempre que la llicència ho permeti.

Podeu accedir-hi a aquest link.

 

Es convoquen els premis Universitat de Granada a la creació i investigació artística

S’hi poden presentar tots els estudiants matriculats a universitats espanyoles el curs 2012-2013

Es convoquen els premis Universitat de Granada 2013 a la creació i investigació artística. Aquests premis estan destinats a estudiants que estiguin matriculats a qualsevol de les universitats espanyoles durant el curs 2012-2013. Consten de sis convocatòries dins de les quals hi ha diverses modalitats. Cadascuna d’aquestes modalitats està dotada amb un premi de 1.800 euros. Els treballs s’han d’entregar durant el mes d’abril (les dates exactes varien segons la modalitat) i l’entrega de premis serà el proper 12 de juny de 2013.

Les sis modalitats del concurs són:

  • Premis Federico García Lorca en les modalitats de narrativa, poesia i text dramàtic.
  • Premis Alonso Cano en les modalitats d’arquitectura, disseny, còmic, escultura, fotografia i noves tecnologies en la imatge i la pintura.
  • Premis Manuel de Falla en les modalitats d’investigació i d’interpretació musical.
  • Premi José López Rubio en la modalitat de guió de curtmetratge.
  • Premi Emilio Herrera Linares en invenció científica i tecnològica.
  • Premi Federico Mayor Zaragoza en la modalitat de fotografia.

Podeu consultar les bases de cada modalitat al següent enllaç.

L’informe “Tenemos una buena universidad” repassa els nostres punts forts

Un informe de la Fundación Botín destaca les fortaleses de la universitat espanyola com per exemple, la posició als rànquings de recerca, la movilitat social o la rendibilitat

L’exrector de la Universitat de Canatàbria i expresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Federico Gutiérrez Solana, explica els punts forts de la universitat espanyola a l’informe de la Fundación Botín “Tenemos una buena universidad”.

Entre les dades que aporta l’informe destaca el bon lloc que ocupa als rànquings la producció científica de les universitats espanyoles amb menys inversió proporcional que els que ocupen els primers llocs. A més a més destaca que, tot i les dificultats a les que s’ha d’enfrontar actualment, és una institució rendible ja que per cada euro invertit en retorna 1,63.

L’informe també destaca la universitat com a eina per la mobilitat social, ja que el 34% dels estudiants universitaris provenen de famílies amb un baix nivell formatiu. A més a més, entre els titulats universitaris augmenten les possibilitats de trobar una feina estable.

Destaca també el paper dels Campus d’Excel·lència que han tingut un paper fonamental a l’hora de millorar la docència, la investigació i la especialització per competir a nivell internacional. Destaca que són una gran eina per unir esforços entre universitats i entre aquestes i els agents socials.

Podeu llegir l’informe complet al següent enllaç.

El ministeri eliminarà les beques Sèneca el curs que ve

El ministeri anuncia que el curs 2013-2014 no es convocaran aquests ajuts a la mobilitat entre les universitats de l’Estat

El ministeri d’educació ha anunciat que no hi haurà convocatòria de les beques Sèneca pel curs 2013-2014. Aquestes beques estan destinades a cobrir el desplaçament i l’estada dels estudiants que tenen un plaça Sicue per estudiar a una universitat espanyola. Durant el curs 2011-2012 van rebre aquesta ajuda 383 estudiants catalans. 

Al pressupost pel 2013 s’ha inclòs una partida e 6,67 milions d’euros destinada a aquestes beques però serà només per pagaments pendents delcurs passat. El ministeri ha pres aquesta decisió per prioritzar les beques generals.

Els rectors espanyols alerten del perill de retallar en universitats i recerca

Els rectors de les universitats espanyoles emeten un comunicat conjunt alertant del perill de les retallades en universitats i I+D+i pel desenvolupament del país

Els rectors de les univeresitats espanyoles han fet públic un comunicat conjunta alertant del risc que suposa la disminució de la inversió pública en educación superior i en I+D+i. Alerten que, tot i l’esforç per mantener la qualitat en la docència, la recerca i la innovació, Espanya pot perdre tren del desenvolupament econòmic.

Els rectors han alertat amb aquest comunicat que la disminución d’un 18% en educació superior i un 80% en despeses no financeres d’I+D+i pot hipotecar els avenços en recerca del nostre país. També alerten que l’endeutament de les comunitats autònomes sumat a l’empitjorament de les partides destinades a universitats estan conduint a la universitat de una situación propera a l’asfíxia econòmica.

Per tot això sol·licten que l’educació superior i la recerca siguin considerades una inversió i una despesa, que tinguin un finançament públic suficiente i que s’enforteixi la seva autonomia per poder diversificar les fonts d’ingressos sense obstacles. Així mateix es comprometen a incrementar l’eficiència i l’eficàcia. Manifesten també la voluntatde col·laborar amb les administracions públiques per resoldre aquesta situació ja que si no, no hi perdrien només les universitats sinó la societat en general.

Podeu llegir el comunicat sencer al següent enllaç.

EUROSTUDENT: només és dolent l’EEES?

Avui donem un repàs a l’informe de l’EUROSTUDENT IV on es veuen les condicions de vida dels estudiants dintre de la universitat i fora de l’àmbit estrictament acadèmic.

L’objectiu principal del projecte Eurostudent és recopilar dades comparables sobre la dimensió social de l’educació superior europea.
No només es centra en l’entorn socioeconòmic i les condicions de vida dels estudiants, sinó que també investiga la mobilitat internacional temporal. El projecte s’esforça per oferir dades fiables i detallades de les comparacions entre països.
Es tracta d’una avaluació de les fortaleses i debilitats dels respectius marcs nacionals en comparació amb altres països. Els principals usuaris dels resultats són més alts responsables polítics d’educació a nivell nacional i europeu, els investigadors en aquest camp, els gerents de les institucions d’educació superior i – per descomptat – els estudiants de tot Europa.
L’estructura de presentació d’informes de Eurostudent consta d’un informe comparatiu i una anàlisi de la base de dades, que permet als usuaris descarregar dades i un perfil nacional complet per a cada país. Les dades nacionals i comparatives també han estat utilitzats per molts informes associats. La quarta ronda de Eurostudent va començar al novembre de 2008 i es va acabar l’octubre de 2011. 25 països europeus ha contribuït activament a aquesta ronda del projecte. Els seus resultats els pots veure aquí.

Sota el títol “¿Universitat sense classe?” es recopila l’enquesta d’Eurostudent en temes com ara: la dimensió social i la participació universitària, les característiques sociodemogràfiques; l’accés a l’educació superior, la procedència sociofamiliar, l’organització del temps i treball remunerat, l’avaluació dels estudis, la mobilitat internacional, la participació política a la Universitat, i l’excel·lència i l’equitat.

Per exemple, les dades de l’enquesta EUROSTUDENT IV xifren el total d’hores setmanals dedicades a estudi i treball en una mitjana de 45,5. La mitjana d’hores dedicat a l’assistència a classe és de 18,1 hores setmanals, mentre el temps dedicat a l’estudi personal és de 16,5. A més, ha vist que s’ha produït un canvi en el temps dedicat a activitats laborals remunerades al llarg d’aquests anys, que passa de suposar gairebé set hores setmanals (6,9 hrs.) a superar les deu (10,3 hrs.) en un any.

L’activitat laboral remunerada dels estudiants espanyols pot ser sintetitzada de la següent manera: un 27,2% treballa de manera regular en el transcurs del semestre, mentre un 10,9% ho fa de manera ocasional i el restant 61,9% no ha tingut cap activitat laboral en aquest mateix període. D’altra banda, entre els quals han treballat de manera ocasional en el període, un 63,2% declara haver treballat en períodes vacacionals durant l’últim any, percentatge que es redueix fins a un 29,9% entre els quals han tingut activitat laboral remunerada en el semestre en curs.
El grau de satisfacció amb la càrrega horària total està relacionat clarament amb el règim de dedicació. El 34% dels entrevistats se sent satisfet o molt satisfet amb aquesta càrrega i un 39% moderadament satisfet, ja que la consideren acceptable. En canvi, un 27% es considera insatisfet o molt insatisfet. A major dedicació al treball regular i a major edat, també major càrrega total setmanal i, en conseqüència, major insatisfacció.
D’altra banda, des de la perspectiva estratègica, sembla obvi que la proposta, en el marc de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que els estudiants han d’ocupar el centre de la vida universitària ha de traduir-se en polítiques que ofereixin respostes a la realitat aquí esbossada: una tendència creixent a compatibilitzar treball i estudi, càrregues horàries engruixades per els qui tenen treballs remunerats, que al seu torn són majoritàriament persones que busquen a la Universitat segones oportunitats, donada l’edat mitjana que presenten, i els seus entorns familiars. Aquestes polítiques hauran de caminar en l’adreça d’oferir vies institucionals diferenciades per a trajectòries que puguin organitzar agendes compatibles amb la dedicació a temps parcial. La diversitat d’agendes i de règims de dedicació requereixen també diversitat de respostes institucionals formals, d’itineraris i d’oportunitats.

Manifestació estudiantil en defensa d’un ensenyament públic i de qualitat

Avui 22 de març milers de persones es manifesten arreu de Catalunya en contra de les retallades. Barcelona no n’és una excepció i presenta batalla davant les reformes.

Des de primera hora del matí tota la comunitat estudiantil, des de les escoles bressol als estudiants universitaris han sortit al carrer per mostrar al món, i sobretot al govern, el seu desacord en les retallades contínues.

El sindicat de CCOO de Catalunya  ha notificat, aquest migdia, que el seguiment arribava a més del 60%. Per a la Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, la xifra de seguiment és del 26 %. S’han tallat l’AP-7, la Diagonal i la Ronda de Dalt, cosa que ha provocat llargues retencions. Tot i això la manifestació s’està produint amb normalitat i sense incidents. Pere Navarro, primer secretari del PSC, veu amb bon ulls la vaga ja que opina que “cal apostar per a l’educació”.

L’èxit de la manifestació s’ha comprovat en molts sentits. Vistosa i sorollosa, molts dels manifestants duien la samarreta de la marea groga i anaven amb cassoles que no han parat de picar. A diferència de les típiques marxes estudiantils, families senceres, amb pares, mares i fills, s’han sumat a la protesta.

“Contra les retallades en educació” és la pancarta amb el lema de consens que porten els dirigents a la capçalera però al darrere la varietat és la norma. Des de la bilingüe anglès-català “I have a dream: una escola pública en català” a la més convencional “L’educació és un dret, no un privilegi”.

La marxa s’acabarà al pla de Palau, on està prevista la celebració d’una multitudinària assemblea.

No només el món estudiantil està cansat de les contínues retallades. La societat en general ho està sofrint dia rere dia. Aquesta és la manera de mostrar que es seguirà lluitant per una educació pública i de qualitat.

​Educació demanarà entre un 6,5 i un 7 de nota per a accedir les beques de màsters

El Govern espanyol diu que els ajuts han d’estimular el rendiment acadèmic

 

Els universitaris que vulguin accedir a una beca per cursar un màster a les universitats públiques espanyoles hauran d’acreditar una nota mitjana al grau de 6,5 per a una beca general (import íntegre de la matrícula) i de 7 per a una beca salari o de mobilitat, segons el reial decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi per al curs 2012-2013. En qualsevol cas, les notes mitjanes procedents d’estudis d’ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17.

El text, que se sotmetrà dijous 24 de maig a la consideració de les comunitats autònomes a la Conferència Sectorial d’educació, assenyala que per mantenir aquestes beques s’hauran d’aprovar totes les matèries del curs anterior per a la beca general i acreditar una nota mitjana de 7 punts en el curs precedent per a la beca salari. Aquests seran els requisits per a la majoria dels màsters, tret dels professionals, com el que s’exigeix als professors d’educació secundària, per als quals caldrà acreditar una nota mitjana d’accés de 5,5 per accedir a la beca general i de 6 punts per a la beca salari. En el cas dels graus, la norma detalla que els estudiants d’arts i humanitats i de ciències socials i jurídiques hauran de superar el 90% dels crèdits per mantenir la beca general; els de ciències i ciències de la salut, el 80%, i els de les carreres tècniques, un 65%. Fins ara, es requeria superar el 80% dels crèdits en el conjunt de les carreres, tret de les tècniques, en les quals es demanava un 60%. Per accedir a una beca en aquest tipus de graus serà necessari tenir una nota d’accés d’almenys 5,5 punts mentre que abans només calia un 5. Mentrestant, els estudiants de grau, de primer i segon cicle d’estudis universitaris i d’ensenyaments artístics superiors, estudis militars superiors i estudis religiosos superiors que vulguin accedir a una beca salari o de mobilitat per al grau hauran d’acreditar una nota d’accés de 6, i superar el 100% dels crèdits per mantenirla, tret d’en el cas d’ensenyaments tècnics o d’arquitectura i Enginyeria, en les quals es demanarà el 85% dels crèdits aprovats.

Pel Govern espanyol, segons s’explica al text, la política de beques, a més d’assegurar la igualtat d’oportunitats, ha de ser un “instrument d’estímul per a la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, especialment dels estudiants dels nivells superiors del sistema educatiu”. “És un propòsit decidit del Govern continuar avançant per aquesta via de recerca de l’esforç acadèmic, la responsabilitat i l’excel·lència, reforçant així l’autèntica equitat bàsica que és la igualtat d’oportunitats i aconseguint que l’educació contribueixi a la promoció social, garantint, alhora, la millor eficiència dels importants recursos públics destinats a la política de beques i ajuts a l’estudi”, afegeix el text del reial decret.