Category Archives: Observatori de l’Estudiant

Estudiants de l’Observatori protagonitzen la Jornada de Dimensió Social

Representants dels diversos grups de treball de l’Observatori de l’Estudiant van presentar les seves línies de treball acompanyats d’Antonio Ariño sociòleg, Vicerector de la Universitat de València i director de l’Observatori Campus Vivendi

En una jornada sobre la dimensió social de la Universitat i el paper actiu que han de jugar els estudiants a l’hora de definir polítiques que els afectin aquests han de tenir un paper important. I així va ser en la jornada organitzada pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i l’Observatori de l’Estudiant.

Els estudiants van ser, per una banda, protagonistes de la conferència del Doctor Antonio Ariño, sociòleg, vicerector de la Universitat de València i director de l’Observatori Campus Vivendi, una xarxa d’investigadors d’arreu de l’estat espanyol preocupats per conèixer el perfil de l’estudiantat espanyol. Ariño sovint s’ha preocupat en les seves investigacions per la composició i les característiques de l’estudiant universitari i la seva participació més enllà de l’assistencia a classe. Ahir va fer un repàs del model universitari actual que hauria d’anar cap a l’equitat i l’excel·lència però també ens va alertar a no confondre massificació amb democratització, ja que encara hi ha desigualtats que cal combatre en l’accès, la trajectòria i els resultats. Si us interessa podeu llegir la publicació que va dirigir, ¿Universidad sin clases? al següent enllaç.

Els estudiants prenen la paraula

En la segona part els estudiants van prendre la paraula. Ibai Gorriti, becari de l’Observatori de l’Estudiant, va presentar dues de les taules de debat, la directora de l’Observatori de l’Estudiant, Àngels Alegre va modernar-ne dues més i la doctora Gemma Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüísitca va presentar l’acte. Quatre grups de treball van presentar el treball que estan duent a terme. Octavi Salarich, portaveu del grup de Salut i Hàbits Saludables va presentar l’enquesta que estan elaborant al Campus de Bellvitge sobre l’adhesió dels estudiants a la Dieta Mediterrània. Hèctor Xaubet va presentar dos grups de treball. Per una banda el de Participació Política, del que és portaveu, en que pretenen conèixer el perfil socio-polític no només dels estudiants implicats en associacions sinó també el d’aquells que d’entrada no participen d’una manera tan activa. Va presentar també el de rendiment acadèmic, en substitució de Barbara Carfi que no hi va poder assistir, en que pretenen estudiar dades de rendiment, notes i altres paràmetres des d’un punt de vista més qualitatiu a través de grups de discussió. Per últim Juan Llanes, Guillermo Blasco i Jennifer Cruzado van presentar els objectius del grup d’Inserció Laboral, que pretèn estudiar les expectatives laborals que tenen durant els estudis i com es veuen o no satisfetes. Van presentar algunes de les enquestes a partir de les quals realitzaran l’anàlisi.

Finalment Albert Gili, estudiant de Belles Arts, membre de l’Observatori i becari del Vicerectorat d’Estudiants, va presentar el projecte ideat per Sílvia Abella, estudiant de Belles Arts, Recollim passos, construïm camins. El projecte neix de la inquietud de la Sílvia que, al llicenciar-se, va trobar a faltar informació real i actualitzada de les sortides professionals que podia tenir. Per això va decidir crear aquest projecte que pretèn recollir experiències reals de llicenciats que ja han passat per aquesta situació i que poden ser útils als que ara acaben els seus estudis. Podeu fer-vos-en una idea a través del vídeo de presentació

Enquesta sobre hàbits alimentaris per l’Observatori de l’Estudiant

Si ets estudiant del Campus de Bellvitge pots col·laborar amb l’enquesta Grup de Treball de Salut i Hàbits Saludables de l’Observatori de l’Estudiant

El Grup de Treball de Salut i Hàbits Saludables de l’Observatori de l’Estudiant realitza una enquesta sobre els hàbits alimentaris i de salut dels estudiants del Campus de Bellvitge. A través de l’enquesta volen esbrinar els seus hàbits pel que fa a l’adhesió a la dieta mediterrània, l’exercici físic i el tabaquisme. L’enquesta inclou preguntes sobre els hàbits alimentaris i la percepció que es té dels diversos aliments.

Si sou estudiants del campus de Bellvitge col·laboreu amb l’Observatori responent l’enquesta al següent enllaç, no necessitareu més de 10 minuts!

Digues la teva en l’esborrany de la guia per a l’acreditació de les titulacions oficials

Ara és la teva, l’Agència de Qualificació de Catalunya posa a disposició de l’estudiant l’esborrany perquè opini i enviï les propostes pertinents.

L’Agència de Qualificació Universitària de Catalunya, AQU Catalunya, ha fet públic l’esborrany de la guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. La guia recull aspectes que han de sustentar les valoracions per acreditar els títls de grau i màster actualment autoritzats (veificats) i que han complert el període de desenvolupament previst en el marc normatiu.

AQU informa de que obre un procés de consulta pública sobre la metodologia d’acreditació. En aquest sentit, i per tal de que des de la UB enviem les consideracions finals el més consensuades possible per la nostra comunitat universitària, us donem la benvinguda a fer les contribucions que creieu adients a través del correu (agenciaqualitat@ub.edu). El termini per rebre aportacions acaba el 31 de maig.

Podeu trobar l’esborrany en el següent enllaç:

http://www.aqu.cat/doc/doc_38842795_1.pdf

El Consell Assessor de l’Observatori de l’Estudiant es reuneix amb estudiants de la xarxa

L’objectiu d’aquestes reunions és crear sinèrgies entre els dos col·lectius i informar de l’evolució del treball dels estudiants.

op

El Consell Assessor de l’Observatori de l’Estudiant s’ha reunit avui amb els portaveus dels diferents grups de la xarxa d’estudiants de l’Observatori per tal de posar-se al dia sobre la marxa del projecte. A la reunió també hi ha assistit el responsable del gabinet de projectes estratègics i institucionals per la presentació del projecte de la Base de Dades de les publicacions de la UB en els àmbits d’estudi de l’Observatori de l’Estudiant.

En la reunió s’ha explicat la formació de la Comissió Permanent i els portaveus dels diversos grups en funcionament han explicat els objectius amb els que treballen. Els grups que ja es troben en funcionament són Salut i hàbits saludables, Informació i comunicació, Participació política, Inserció social i laboral, Rendiment acadèmic i el dedicat a la Reforma de l’Estatut de la UB. Aquest semestre s’iniciaran tres nous grups: condicions socioeconòmiques, emprenedoria social i empresarial i promoció de serveis i activitats culturals. Durant la reunió, però, no només s’ha parlat de les activitats promogudes pels grups, sinó també d’altres promogudes per altres estudiants que també formen part de l’observatori, com el d’una estudiant de l’associació Bones Arts que vol reunir informació sobre les sortides laborals del seu àmbit a través de l’experiència d’ex-alumnes. S’ha parlat, també, dels màsters implicats en l’Observatori i de les presentacions que s’han fet en trobades externes.

Cal destacar que les relacions entre el Consell Assessor i els estudiants no es redueixen a aquestes reunions, sinó que els membres del Consell han assessorat als estudiants sempre que ho han necessitat. Així doncs, el grup de Salut i hàbits saludables ja s’havien reunit amb el doctor Màrius Rubiralta i la doctora Imma Palma, i el d’Inserció social i laboral amb el doctor Benito Echeverría. En definitiva, es tracta, doncs, de crear sinèrgies perquè els estudiants puguin acudir al Consell Assessor quan ho necessitin. Igualment, el d’Informació i comunicació va mantenir una reunió amb el vicerector d’Informació i Projecció i el de reforma de l’Estatut amb el doctor Vallespín.

El Consell de l’Alumnat i l’Observatori de l’Estudiant elaboren un informe amb propostes per la reforma de l’Estatut de la UB

Els informes s’enviaran a la Comissió per la Reforma de l’Estatut perquè els tinguin en compte en el procés de redacció

El Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística ha impulsat que tant  el Consell de l’Alumnat com l’Observatori de l’Estudiant,  a través d’alguns dels seus membres  participin  en l’elaboració d’un informe  que ha de incloure aquells punts d’especial interès  per l’alumnat  per tal puguin ser debatuts i si escau incorporats en la proposta del nou Estatut UB.

Ja us vam explicar que l’Observatori de l’Estudiant ha creat un grup de treball per començar a redactar l’informe. Ara s’hi suma el Consell de l’Alumnat que ha designat, d’entre els seus membres, una comissió que s’encarregarà de fer el seu l’informe.

El Dr. Vallespín, delegat del rector per la Governança, la reforma de l’Estatut i assumptes jurídics,  es va reunir divendres passat amb el grup de treball de l’observatori  i el proper divendres ho farà amb la comissió del Consell de l’Alumnat. En aquestes trobades el Dr. Vallespin  els indicarà els aspectes generals  que fan referència a l’estatut,  el procediment funcional del treball en comissió i el calendari i els demanarà l’elaboració d’un informe que contingui aquells punts que com estudiants creguin haurien de ser incorporats bé a l’Estatut o bé ser desenvolupats en un reglament complementari. Els informes resultants  s’enviaran a la Comissió per  la Reforma de l’Estatut, per tal els tingui en consideració en el procés de redacció.

 

L’Observatori de l’Estudiant participa en la reforma de l’Estatut de la UB

La comissió permanent es va reunir amb el Dr. Vallespín, president de la comissió per la reforma de l’Estatut, per informar-se sobre procés i parlar de la seva participació

L’Observatori de l’Estudiant s’implicarà en el procés de reforma de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. Per iniciar aquest procés, la comissió permanent, formada pels cinc portaveus dels grups de treball, es va reunir el passat divendres 15 de febrer amb el Dr. Vallespín, delegat del rector per la Governança, la reforma de l’Estatut i assumptes jurídics. A més a més a la reunió hi van assistir la vicerectora d’estudiants, la doctora Gemma Fonrodona, i la directora de l’observatori, Àngels Alegre. 

La comissió permanent serà l’encarregada de preparar un informe amb propostes sobre aquells aspectes de l’Estatut que afectin als estudiants. Per fer-ho recolliran les aportacions de tots aquells estudiants que formen part de l’observatori, no només dels cinc portaveus.

Aquest informe es farà arribar a la Comissió per la Reforma de l’Estatut, que es va constituir el passat 31 de gener. La comissió la formen 32 membres entre els quals hi ha vicerectors, degans, membres del PAS i el PDI, estudiants, representants de sindicats i del Consell Social.

Nova ubicació del vicerectorat, l’Hotel d’Associacions i l’Observatori de l’Estudiant

El Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, l’Hotel d’Associacions i l’Observatori de l’Estudiant estaran junts en una nova ubicació

Els becaris de l’Hotel d’Associacions canviem d’ubicació. Des de ben aviat compartirem espai amb el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i l’Observatori de l’Estudiant. El nou espai es troba al segon pis. Per arribar-hi cal des de l’antiga ubicació cal que creueu el Pati de Ciències, entreu on acaba l’escala noble i creueu la porta que trobareu a la vostra dreta. Allà hi trobareu un passadís i una altra porta a la dreta on hi ha les escales que us duran a la nova ubicació.  Ben aviat us farem un plànol perquè ens trobeu sense problemes.

La Xarxa d’Estudiants de l’Observatori es posa en marxa

Els estudiants que formen part de l’Observatori de l’Estudiant es reuneixen per organitzar grups de treball

Els estudiants que formaran part de l’Observatori de l’Estudiant, un projecte presentat als mitjans la setmana passada, es van reunir el passat dijous 27 de setembre per organitzar-se en grups i començar a treballar.

L’Observatori de l’Estudiant neix amb la voluntat d’elaborar i promoure estudis sobre tot allò que envolta la vida de l’estudiant per tal de poder millorar les polítiques que l’afecten. En aquest sentit és clau la participació dels estudiants com a font d’informació però també com a motor d’idees de cara a millorar la universitat.

És amb aquest objectiu que s’ha creat la Xarxa d’Estudiants, formada per representants de tots els graus que ofereix la Universitat de Barcelona i que dijous passat es va reunir amb la Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, Gemma Fonrodona, i la directora de l’Observatori, Àngels Alegre. En aquesta reunió els estudiants es van organitzar en grups de treballa que tocaran les diversos aspectes que tenen a veure amb l’entorn dels alumnes durant els anys que passen a la universitat i que tenen a veure amb aspectes tan diversos com els hàbits saludables, l’entorn socio-econòmic o la inserció laboral, per exemple. Aquests grups es reuniran periòdicament per recollir informació i generar informes i idees de millora pel tema que treballin. També es constituirà una Comissió Permanent amb un representant de cadascun d’aquests grups.

Si voleu més informació podeu visitar la pàgina web de l’Observatori de l’Estudiant.

 

L’Observatori de l’Estudiant es presenta davant els mitjans

El passat divendres 21 de setembre es va presentar en roda de premsa l’Observatori de l’Estudiant de la Universitat de Barcelona

L’Observatori de l’Estudiant no frena. El projecte pioner en les universitats estatals ha començat el curs amb força.

El passat divendres 21 de setembre va ser presentat en una roda de premsa integrada pel Rector de la Universitat de Barcelona, el Dr. Dídac Ramirez, la Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, la Dra. Gemma Fonrodona i l’estudiant de Màster Xevi Collell. Van estar convidats nombrosos mitjans de comunicació que posteriorment van difondre la notícia amb notable interès.

El projecte que va ser endegat a mitjans del curs passat té com a objectiu la millora de les polítiques acadèmiques, socials i econòmiques dels estudiants de la Universitat de Barcelona. Des de principis de setembre ja ha dut a terme diverses reunions amb el comitè tècnic i el comitè assessor, entre altres. Els estudiants que integren la xarxa d’estudiants esperen ja poder començar a treballar la qual cosa es produirà aquesta mateixa setmana.

Aquest és un projecte pioner, participatiu i dels estudiants, que són la base de la nostra universitat. En poc temps, sota la direcció d’Àngels Alegre i integrat en el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística ha nascut i crescut l’Observatori de l’Estudiant.

El context econòmic i social és molt complicat per a molts estudiants i famílies d’estudiants de la universitat. Així doncs, no és estrany que la UB esperi amb impaciència els resultats dels primers estudis. Amb tot, s’anhela que sigui una eina de vital importància pels òrgans de govern.

L’Observatori de l’Estudiant forma part de tu.